Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 20.08.2017 do 27.08.2017
                                                                                                                        
Neděle                20. Neděle v mezidobí
20.08.2017          9.45 Mše sv.:   Za + manžela, syna, živou a + rodinu a za duše v očistci.
 
 
 
Pondělí            Památka sv. Pia X., papeže  
21.08.2017       
                                   
Úterý                 Památka Panny Marie Královny
22.08.2017        
 
Středa                    
23.08.2017         18.30 Mše sv.: Za farníky.
                                                                             
Čtvrtek               Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
24.08.2017        18.30 Mše sv.: Za + Žofii Tesaříkovu.
 
Pátek              
25.08.2017        18.00 -18.30 Adorace Nejsvětější Svátosti
                            18.30 Mše sv.:  Za rodiče Jankovičovy, Vicenovy, Mikuličovy.
 
Sobota               Sobotní památka Panny Marie
26.08.2017       
                                                                                                                                                                                        
Neděle                21. Neděle v mezidobí
27.08.2017          9.45 Mše sv.: Za Roberta a Marii Pečínkový  a rod. Zelených. 
                                                               
 
Farní oznámení
 
 
Ve čtvrtek v Lednici v 16.00 bude koncert souboru Collegium Alouisi.
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
***
 
 
 
 
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
od 20.08.2017 do 27.08.2017
                                                                                                                        
Neděle                 20. Neděle v mezidobí
20.08.2017          11.15  Mše sv.:  Za Jindřicha a Miloslavu Sedláčkovy a za + rodinu. 
 
 
Pondělí            Památka sv. Pia X., papeže 
21.08.2017       
                                   
Úterý                  Památka Panny Marie Královny
22.08.2017        
 
 
Středa                   
23.08.2017         
                                                                             
Čtvrtek                Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
24.08.2017        16.00 Koncert souboru Collegium Alouisi
 
Pátek              
25.08.2017         
 
Sobota               Sobotní památka Panny Marie
26.08.2017        11.00 Svatba se Mši sv.  Michal Lukáč –  Iveta Andrlová. 
                          18.00 Mše sv.:  Na dobrý  úmysl dárce.  
                                                                                                                                         
Neděle                  21. Neděle v mezidobí
27.08.2017          11.15  Mše sv.:  Za farníky. 
 
 
 
Farní oznámení
 
 
Ve čtvrtek v 16.00 bude koncert souboru Collegium Alouisi.