Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 21.07.2019 do 4.08.2019
 
Neděle             16. Neděle v mezidobí  
21.07.2019        9.45  Mše sv.:  Za + syna, jeho + babičku, celou živou a + rodinu a za duše v očistci.
 
                                            
Pondělí            Svátek sv. Marie Magdalény
22.07. 2019      
                    
Úterý                  Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
23.07. 2019          
 
Středa               
24.07. 2019        
                                                                               
Čtvrtek             Svátek sv. Jakuba, apoštola
25.07. 2019        
 
Pátek                 Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
26.07. 2019          
                         
Sobota             Památka sv. Gorazda a druhů
27.07. 2019      
                                                                                                         
                                                                                                                                                                
Neděle             17. Neděle v mezidobí  
28.07.2019        11.00  Mše sv.: Za Marii Opluštilovu, celou živou a + rodinu
                                                   a za duše v očistci.                                    
 
Pondělí            Památka sv. Marty
29.07. 2019                           
 
Úterý                  
30.07. 2019          
 
Středa               Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
31.07. 2019        
                                                                               
Čtvrtek             Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele Církve
1.08. 2019         
 
Pátek                 První pátek v měsíci
2.08. 2019          18.00 -18.30 Adorace Nejsvětější Svátosti
                            18.30 Bohoslužba slova
                         
Sobota            
3.08. 2019       
                                                                                                                                                                                        
Neděle             18. Neděle v mezidobí  
4.08.2019         9.45   Mše sv.:  Za farníky.   
                                                                                                                                                                 
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
Od 21.07.2019 do 4.08.2019
                 
Neděle             16. Neděle v mezidobí  
21.07.2019          11.15 Mše sv.:  Za dvoje ++ rodiče, sourozence a švagra.
 
Pondělí            Svátek sv. Marie Magdalény
22.07. 2019      
                    
Úterý                  Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
23.07. 2019          
 
Středa               
24.07. 2019        
                                                                               
Čtvrtek             Svátek sv. Jakuba, apoštola
25.07. 2019        
 
Pátek                 Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
26.07. 2019          
                         
Sobota             Památka sv. Gorazda a druhů
27.07. 2019      
                                                                                                         
                                                                                                                                                                
Neděle             Slavnost sv. Jakuba, apoštola, patrona kostela    
28.07.2019        11.15  Mše sv.: Za farníky                              
                                                          
Pondělí            Památka sv. Marty
29.07. 2019      
                    
Úterý                  
30.07. 2019          
 
Středa               Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
31.07. 2019        
                                                                               
Čtvrtek             Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele Církve
1.08. 2019         
 
Pátek                
2.08. 2019          
                         
Sobota            
3.08. 2019       
                                                                                                                                                                                        
Neděle             18. Neděle v mezidobí  
4.08.2019         11.15  Mše sv.:  Za ++ Zdeňku a Jaroslava Mrázovy a za duše v očistci.   
 
Farní oznámení
                                                                                
V době letních prázdnin úřední hodiny budou po večerních Mších sv.