Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 18.02.2018 do 25.02.2018
 
                                                                                                                        
Neděle                            I. Neděle postní
18.02.2018          9.45  Mše sv.: Za + Boženu Kohoutkovu , + bratra Vojtěcha, dvoje ++ rodiče,
                                                   + Jana Kaňu a dceru Románku.
                          14.00 Křížová cesta
 
Pondělí           
19.02.2018         
                                                                                                                                
Úterý                 
20.02.2018        18.30 Mše sv.:  Za ++ Marii a Jaroslava Hurdovy.
 
                      
Středa               
21.02.2018        18.30 Mše sv.: Za + maminku, za celou + rodinu a za duše v očistci.
 
Čtvrtek                Svátek Stolce svatého apoštola Petra
22.02.2018         18.30 Mše sv.: Za + tatínka Eduarda Jankoviče, maminku a celou živou a + rodinu.
                                                                              
Pátek               
23.02.2018        18.00-18.30  Adorace Nejsvětější Svátosti
                             18.30 Mše sv.: Za ++ Matěje a Marii Šlichtovy a za duše v očistci.
Sobota            
24.02.2018         
                         
             
Neděle                   II. Neděle postní
25.02.2018          9.45  Mše sv.: Za  děti, které v tomto roce poprvé přistoupí ke Přijímání. 
                           14.00 Křížová cesta
                                                               
Farní oznámení
 
Ve středu v 16.30 bude náboženství. V postní době v každý pátek  během adorace bude  modlitba Korunky k Božímu Milosrdenství. Křížová cesta s kázáním o umučení a smrti Pána Ježíše a svátostným požehnáním bude v neděli ve 14.00 hodin.
***
Ve čtvrtek  po večerní Mši sv. zveme na Teologickou hodinu.
***
 Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
***
Svatý otec ustanovil pátek 23. února jako zvláštní den modliteb a půstu za mír ve světě a vyzval všechny lidi dobré vůle, aby se k němu připojili. Modlitební úmysl se týká všech zemí trpící válečnými konflikty a násilím.
                                                                                      ***
Z týden se uskuteční sbírka Haléř sv. Petra. Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. 
                                                                                      ***
V pátek 23. února v kostele sv. Václava v Břeclavi  po Mši svaté bude přednáška P. Jana Balíka na téma: Manželská láska  v Amoris laaetitia.
***
Děkanství  Břeclav  zve všechny ministranty a šikovné děti břeclavského děkanátu na společné setkání spojené s fotbalovým turnajem   Kdy a kde ? Moravská Nová Ves 10. 03. 2018 od 09:00 do 15:00 hod.
 
 
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
od 18.02.2018 do 25.02.2018
 
                                                                                                                        
Neděle                            I. Neděle postní
18.02.2018          11.15  Mše sv.:  Za Miroslava Schallenbergera a rodinu. 
 
Pondělí           
19.02.2018         
 
                                                                                                                                
Úterý                 
20.02.2018       
                      
Středa               
21.02.2018        
 
Čtvrtek                Svátek Stolce svatého apoštola Petra
22.02.2018         
                                                                              
Pátek               
23.02.2018       
 
Sobota            
24.02.2018          16.15 Křížová cesta
                          17.00 Mše sv.: Za ++ z rodiny Machovcovy.
                         
             
Neděle                            II. Neděle postní
25.02.2018          11.15  Mše sv.:  Za + Jitku Korenekovu a za živou a + rodinu.   
 
 
Farní oznámení
 
Křížová cesta s kázáním o umučení a smrti Pána Ježíše a svátostným požehnáním bude v soboty v  16.15 hodin.
***
V pátek ve 14.00 bude náboženství.
    ***
Svatý otec ustanovil pátek 23. února jako zvláštní den modliteb a půstu za mír ve světě a vyzval všechny lidi dobré vůle, aby se k němu připojili. Modlitební úmysl se týká všech zemí trpící válečnými konflikty a násilím.
***
Z týden se uskuteční sbírka Haléř sv. Petra. Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. 
 ***
V pátek 23. února v kostele sv. Václava v Břeclavi  po Mši svaté bude přednáška P. Jana Balíka na téma: Manželská láska  v Amoris laaetitia.
***
Děkanství  Břeclav  zve všechny ministranty a šikovné děti břeclavského děkanátu na společné setkání spojené s fotbalovým turnajem   Kdy a kde ? Moravská Nová Ves 10. 03. 2018 od 09:00 do 15:00 hod.
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.