Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 18.03.2018 do 25.03.2018
 
                                                                                                                        
Neděle                            V. Neděle postní
18.03.2018            9.45  Mše sv.: Na poděkování za dožitých 70 let života s prosbou o Boží požehnání   
                                                     a za ++ rodiče a prarodiče.
                           14.00 Křížová cesta
 
Pondělí            Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
19.03.2018          18.30 Mše sv.:  Za + Jana Zemčíka.
                                                                                                                                
Úterý                 
20.03.2018         8.00 Mše sv.:  Za farníky.
                      
Středa               
21.03.2018          18.30 Mše sv.:  …volný úmysl…………………………………………………………………
 
Čtvrtek                
22.03.2018         18.30 Mše sv.:  Za farníky.
                                                                              
Pátek               
23.03.2018        18.00-18.30 Adorace Nejsvětější Svátosti
                           18.30 Mše sv.: Za + Milana Strbačka, oboje rodiče a za živou rodinu.
                         
Sobota            
24.03.2018         
                                     
Neděle                   Květná neděle
25.03.2018            9.30  Mše sv.: Za Marii Tihelkovu a za živou a + rodinu.
                           14.00 Křížová cesta
                                                               
 
Farní oznámení
 
Dnes ve 14.00 bude Křížová cesta s kázáním o umučení a smrti Pána Ježíše a svátostným požehnáním.
***
V pondělí je slavnost sv. Josefa. Je to doporučený svátek. Mše bude v 18.30.
***
Ve středu v 16.30 bude náboženství.  Ve čtvrtek po večerní Mši sv. zveme na Teologickou hodinu.
***
Od  18.00-18.30 bude adorace Nejsvětější Svátosti a příležitost ke Svátosti smíření.
Rozvrh velikonoční zpovědi najdete na vývěsce.
***
V sobotu ráno  bude velký úklid kostela. Na  8.00 prosíme o pomoc muže a na 9.00 i ženy.
Každého kdo může, prosíme o pomoc.
***
Mše sv. na Květnou neděli a na Velikonoční neděli budou začínat v 9.30.
***
Za týden na Květnou neděli Mše sv. bude spojena s žehnáním ratolesti a  průvodem.
Začátek u kříže před kostelem v 9.30 hodin.
***
Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu 24. března 2018 v Brně. Začínáme v 8.30 hodin v katedrále.
***
Za týden sbírka bude  na misijní kříž.
***
Za týden o víkendu bude  změna času.
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
od 18.03.2018 do 25.03.2018
 
                                                                                                                        
Neděle                     V. Neděle postní
18.03.2018            11.15  Mše sv.:  Za Josefa Jančalka a manželku.
 
 
Pondělí                  Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
19.03.2018          17.00 Mše sv.:  Za + Marii Janíčkovu.  
                                                                                                                                
Úterý                 
20.03.2018       
 
                      
Středa               
21.03.2018         
 
Čtvrtek                
22.03.2018       
                                                                              
Pátek               
23.03.2018       
 
 
Sobota            
24.03.2018             16.15 Křížová cesta
                             17.00 Mše sv.: Za farníky.
                         
             
Neděle                    Květná neděle
25.03.2018            11.15  Mše sv.:  Za ++ Kateřinu a Františka Málkovy. 
 
 
Farní oznámení
 
V pondělí je slavnost sv. Josefa. Je to doporučený svátek. Mše bude v 17.00.
***
Křížová cesta s kázáním o umučení a smrti Pána Ježíše a svátostným požehnáním bude v soboty v  16.15 hodin.
***
V pátek  v 14.00 bude náboženství.
***
Za týden na Květnou neděli Mše sv. bude spojena s žehnáním ratolesti a  průvodem.
Začátek u fary v 11.15 hodin.
    ***
Rozvrh velikonoční zpovědi najdete na vývěsce.
***
Za týden bude změna času.
***
Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu 24. března 2018 v Brně. Začínáme v 8.30 hodin v katedrále.