Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 19.08.2018 do 26.08.2018
 
 
                                                                                                                                                                                        
Neděle             20. Neděle v mezidobí   
19.08.2018         9.45 Mše sv.:  Za ++ manžela a syna, za živou rodinu a za duše v očistci.
 
Pondělí              Památka sv. Bernarda, opata a učitele Církve          
20.08.2018       
 
                                  
Úterý                  Památka sv. Pia X., papeže
21.08.2018       
 
 
Středa                Památka Panny Marie Královny
22.08.2018           
                                                                             
Čtvrtek              
23.08.2018          
 
 
Pátek               Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
24.08.2018          18.00-18.30 Adorace Nejsvětější Svátosti
                         18.30  Mše sv.:  Za  živou a + rodinu.
 
Sobota              
25.08.2018       
 
Neděle             21. Neděle v mezidobí   
26.08.2018         9.45 Mše sv.:  Za farníky.
 
                                                                       Farní oznámení
 
 
Ve čtvrtek nebudou úřední hodiny.
***
  Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
 
 
 
 
 
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
Od 19.08.2018 do 26.08.2018
                 
           
                                                                      
                                                                                                                                                                            
Neděle             20. Neděle v mezidobí   
19.08.2018        11.15  Mše sv.:  Za Jindřicha Sedláčka a manželku, za celou živou a + rodinu.  
 
Pondělí              Památka sv. Bernarda, opata a učitele Církve                      
20.08.2018       
 
                                  
Úterý                Památka sv. Pia X., papeže
21.08.2018       
 
 
Středa                Památka Panny Marie Královny
22.08.2018         
                                                                             
Čtvrtek              
 
23.08.2018          
 
 
Pátek               Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
24.08.2018        
 
Sobota              
25.08.2018        18.00 Mše sv.: Za farníky.
 
 
Neděle             21. Neděle v mezidobí   
26.08.2018        11.15  Mše sv.:  Za ++ rodiče Slámovy, dceru Marii a duše v očistci.
 
Farní oznámení
 
 
Ve čtvrtek nebudou úřední hodiny na faře v Poštorné.  
 
***
  Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.