Předvánoční zpověd’ v kostele v Břeclavi-Poštorné
 
                                      
Pátek       13.12.2019       16.30 – 17.45
 
Sobota    14.12.2019       8.00 – 9.00
 
Neděle    15.12.2019       9.15-9.45
                                      
Středa   18.12.2019        17.45-18.30
 
Čtvrtek   19.12.2019       18.00-18.30
 
 
 
Předvánoční zpověd’ v kostele v Lednici
 
Sobota    14.12.2019       16.00-17.00   
 
Sobota    21.12.2019       16.30-17.00   
 
Neděle    22.12.2019      po Mši sv.
 
 

Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 8.12.2019 do 15.12.2019
 
                                                          
Neděle             II. neděle adventní
8.12.2019           9.45   Mše sv.:  Za + rodinu Rebendovou a Tučkovou.
                                                                                                                                                                                        
 
Pondělí            Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
9.12. 2019         18.30 Mše sv. Roráty:  Za + Josefa Hrubého a za celou živou a + rodinu.
 
                    
Úterý                  
10.12. 2019         
 
Středa               
11.12. 2019        18.30 Mše sv. Roráty :  Na poděkování za 40.let manželství a za celou živou
                                                                a + rodinu Loučkovou.
                                                                               
Čtvrtek            
12.12. 2019         18.00 Mše sv.:  Za + Karla Tučka se vzpomínkou na sté narozeniny, jeho manželku
                                                      Marii, rodiče Bauchovy, jejich vnučku Janu a zetě Zdeňka.
 
 
Pátek                 Památka sv. Lucie, panny a mučednice         
13.12.2019         16.30 – 18.00 Adorace Nejsvětější Svátosti  
                            18.00 Mše sv. :  Za + rodinu Brhelovou, Stránskou a Studenou.
                         
Sobota             Památka sv. Jana od Kříže, kněze  a učitele Církve
14.12.2019        9.00 Mše sv.: Za nemocné.
                                                                                                                                                                                        
Neděle             III. neděle adventní  - Gaudete
15.12.2019          9.45   Mše sv.:  Za + Vlastu Jankovičovou a za celou živou a + rodinu.
 
                                                                                             
                                                      
   Farní oznámení
 
Ve středu v 16.00 bude náboženství pro I.skupinu a v 16.40 pro II. skupinu. 
 ***
Ve středu a v pátek budou přípravy na biřmování.
***
Ve dnech 12.12. do 15.12.2019 budeme prožívat obnovu lidových misií. Během obnovy bude příležitost k předvánoční zpovědi.
***
V sakristii je možné koupit kalendáře na rok 2020.
***
 Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti. Děkujeme také za sbírku na církevní školství, která činila 10370 Kč.
 
 
 
 
 
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
Od 8.12.2019 do 15.12.2019
                 
                                                                                                                                                                                                                
Neděle             II. neděle adventní
8.12.2019         11.15   Mše sv.: Za ++ rodiče z obou stran a za duše v očistci.
 
 
Pondělí            Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
9.12. 2019           17.00 Mše sv.: Za ++ dárce mešních fundaci.
 
                    
Úterý              
10.12. 2019       
 
Středa               
11.12. 2019        
                                                                               
Čtvrtek            
12.12. 2019      
 
Pátek                   Památka sv. Lucie, panny a mučednice
13.12.2019          17.00 Mše sv.: Za farníky.
 
                         
Sobota                Památka sv. Jana od Kříže, kněze  a učitele Církve
14.12.2019        17.00 Mše sv.:  Za + Aloise Šarnika a jeho + matku Kristýnu.
                                                                                                                                                                                        
Neděle             III. neděle adventní  - Gaudete
15.12.2019        11.15   Mše sv.:  Za farníky.
                    
 
Farní oznámení
 
                                                                                         
V pátek ve 14.00 v budově I. stupně ZŠ bude náboženství. 
***
Ve středu a v pátek budou přípravy na biřmování.
***
Ve dnech 13.12. do 15.12.2019 budeme prožívat obnovu lidových misií. Během obnovy bude příležitost k předvánoční zpovědi.
***
V sakristii je možné koupit kalendáře na rok 2020.
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti
***
Je možné objednávat Mše sv. na rok  2020.