Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná a Lednice na Moravě
od 5.04.2020 do 13.04.2020
 
                                                                                                                        
Neděle               Květná neděle 
5.04.2020            9.45  Mše sv. bez účasti lidu:  Za++ Annu a Jakuba Baránkovy z Poštorné 
                                                                           a celou živou a + rodinu.
 
                        14.00 Křížová cesta s prosbou o uzdravení světa
 
 
Pondělí             
6.04.2020          Mše sv. bez účasti lidu:  Za ++ babičku a dědečka.
 
 
Úterý                 
7.04.2020           Mše sv. bez účasti lidu:  Za farníky.
 
 
Středa                
8.04.2020           Mše sv. bez účasti lidu:  Za + Vlastimila Vrbu a za živou a + rodinu.
 
                                                                                                                                                                    
VELIKONOČNÍ  TRIDUUM
 

Zelený čtvrtek
9.04.2020         18.30 Mše na památku Večeře Páně bez účasti lidu:  : Za papeže, biskupy, kněze, jáhny                                                                                                                 a za nová kněžská povolání.                                   
 
Velký Pátek                 
10.04.2020      15.00  Liturgie památky Umučení Páně bez účasti lidu                                                                               
 
Bílá Sobota                
11.04.2020      19.45   Velikonoční Vigilie bez účasti lidu: : Za farníky                                                                        
                                                                                                                                                                
Neděle             Neděle Zmrtvýchvstání Páně
12.04.2020        9.45  Mše sv. bez účasti lidu:  : Za uzdravení světa.          
 
Velikonoční  pondělí 
13.04.2020        9.45  Mše sv. bez účasti lidu:  : Za ++ Marii a Martina Bartošovy a celou živou a + rodinu.         
 
Farní oznámení
 
Biskup Vojtěch Cikrle uděluje dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.
Připomínáme o  možnosti  sledování přenosů bohoslužeb v médiích (například Radio Proglas a Televize Noe je vysílají každý den). Biskup vyzývá  každého z nás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence.
***
Mše sv. na objednaný úmysl budou slouženy bez účasti lidu. Objednávající může se informovat v jakou dobu Mše sv. bude.
***
Do odvolání rušíme výuku náboženství, teologickou hodinu a přípravy na biřmování a církevní sňatek.  
        
 
Duchovní správce: Břeclav- Poštorná - R.D. Łukasz Szendzielorz, mobil 737 039 850 www.farnost.postorna.cz