Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 21.01.2018 do 28.01.2018
 
                                                                                                                        
Neděle                 3.Neděle v mezidobí – neděle modliteb za jednotu křesťanů
21.01.2018          9.45  Mše sv.:  Za farníky.
 
 
Pondělí           
22.01.2018         
 
                                                                                                                                
Úterý                 
23.01.2018       
 
                      
Středa                Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele Církve
24.01.2018        18.30 Mše sv.:  Na dobrý úmysl dárce.
 
Čtvrtek                Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola   
25.01.2018         18.30 Mše sv.:  Na dobrý úmysl dárce.
                                                                              
Pátek                  Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
26.01.2018        18.00 -18.30 Adorace Nejsvětější Svátosti
 
                          18.30 Mše sv.:  …volný úmysl……………………………………………………………………..
 
 
Sobota            
27.01.2018         
                         
             
Neděle                  4.Neděle v mezidobí
28.01.2018          9.45  Mše sv.: Za + syna v nedožitých 50.letech, jeho babičku a za celou živou
                                                   a + rodinu.   
 
                                                               
Farní oznámení
 
Ve středu  v 16.30 bude náboženství.
***
Ve čtvrtek po večerní Mši sv. zveme na Teologickou hodinu.
***
V sobotu  v 18.30 bude IV. příprava na Svátost manželství. 
***
 Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
***
 
 
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
od 21.01.2018 do 28.01.2018
 
                                                                                                                        
Neděle                   3.Neděle v mezidobí – neděle modliteb za jednotu křesťanů
21.01.2018          11.15  Mše sv.:  Za rodiče Jakubáčovy, Wunschovy, bratra Stanislava Jakubáče.
 
 
Pondělí           
22.01.2018         
 
                                                                                                                                                                    
Úterý                 
23.01.2018       
 
                      
Středa                  Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele Církve
24.01.2018        
 
Čtvrtek                Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola   
25.01.2018       
                                                                              
Pátek                     Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
26.01.2018       
 
 
Sobota            
27.01.2018          17.00 Mše sv.:  …volný úmysl……………………………………………………………
             
Neděle                  4.Neděle v mezidobí
28.01.2018          11.15  Mše sv.:  Za  farníky.
 
 
 
Farní oznámení
 
V pátek ve 14.00 bude náboženství
***
V sobotu  v Poštorné v 18.30 bude IV. příprava na Svátost manželství. 
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.