Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 11.11.2018 do 18.11.2018
 
                                                                                                                        
Neděle               32. Neděle v mezidobí
11.11.2018          9.00  Mše sv.:  Za + Otýlii a Františka Kuriálovy a za živou a + rodinu. 
 
 
Pondělí            Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
12.11.2018         
                                   
Úterý                  Památka sv. Anežky České, panny
13.11.2018         
 
Středa                 
14.11.2018          18.30 Mše sv.:  Za farníky.
                                                                             
Čtvrtek              
15.11.2018          18.30 Mše sv.:  Za rodinu Kiclovu, Švástovu a za duše v očistci.
 
                                                                             
Pátek              
16.11.2018        18.00 – 18.30 Adorace Nejsvětější Svátosti
                           18.30 Mše sv.:   Za + Leo Alma.
 
Sobota              Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
17.11.2018       
                                                                                                                                                                                        
Neděle               33. Neděle v mezidobí
18.11.2018          9.45 Mše sv.:  Za farníky.
 
 
 
 
Farní oznámení
 
 
Ve středu bude náboženství. V 16.00 pro I.skupinu a v 16.40 pro druhou skupinu.
***
Ve čtvrtek po Mši sv. bude Teologická hodina.
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
***
 
 
 
 
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
od 11.11.2018 do 18.11.2018
 
                                                                                                                        
Neděle                 32. Neděle v mezidobí
11.11.2018           10.15  Mše sv.:   Za ++ dvoje rodiče , bratra a švagra.
 
 
Pondělí            Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
12.11.2018       
                                   
Úterý                 Památka sv. Anežky České, panny
13.11.2018         
 
Středa                 
14.11.2018         
                                                                             
Čtvrtek            
15.11.2018         
                                                                             
Pátek                   
16.11.2018       
 
Sobota                 Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
17.11.2018           17.00  Mše sv.:  Za + Olgu Kosovu.
 
                                                                                                                                         
Neděle                 33. Neděle v mezidobí
18.11.2018           11.15  Mše sv.:   Za ++ Janu a Libora Kosturovy a rodinu Štalmachovu.
 
 
 
 
Farní oznámení
 
***
V pátek ve 14.00 bude náboženství.
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
***
V sakristii je možné koupit kalendáře na rok 2019.