Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 20.01.2019 do 27.01.2019
 
                                                                                                                        
                                                                                                                                                                
Neděle              2. Neděle v mezidobí
20.01.2019          9.45 Mše sv.:  Za + zetě, jeho + syna a celou + rodinu.
 
 
Pondělí             Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
21.01.2019        
 
 
Úterý               
22.01.2019           18.30  Mše sv.:  Za + Jana Uhra.
 
                                                                                                                                                                    
Středa              
23.01.2019        18.30  Mše sv.:  Za + Huberta Vicenu.
 
                      
Čtvrtek               Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele Církve
24.01.2019        18.30  Mše sv.:  Za + Josefa Gajdoše / 1. výročí/
 
 
 
Pátek                  Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
25.01.2019          18.00- 18.30  Adorace Nejsvětější Svátosti
                            18.30 Mše sv.:  Za ++ rodiče, sestry a bratry.
    
 
Sobota             Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
26.01.2019         
 
                                                                                                                                                                
Neděle              3. Neděle v mezidobí
27.01.2019          9.45 Mše sv.:  Na dobrý úmysl dárce.
 
 
Farní oznámení
 
***
Ve středu bude náboženství.
***
Ve čtvrtek bude Teologická hodina.
***
Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti.
***
 
 
 
 
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
Od 20.01.2019 do 27.01.2019
 
                                                                                                                        
Neděle              2. Neděle v mezidobí
20.01.2019          11.15  Mše sv.:  Za dar zdraví.
 
Pondělí             Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
21.01.2019        
 
Úterý               
22.01.2019           
 
                                                                                                                                                                    
Středa              
23.01.2019       
 
                      
Čtvrtek                Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele Církve
24.01.2019        
 
 
Pátek                Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
25.01.2019          
    
 
Sobota             Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
26.01.2019          17.00 Mše sv.: Za farníky.   
 
 
                                                                                                                                                                
Neděle              3. Neděle v mezidobí
27.01.2019       11.15  Mše sv.:  Za ++ rodiče Jakubáčovy a Wunschovy, bratra Stanislava
                                                   a jeho syna Jana.
 
 
 
Farní oznámení
 
V pátek ve 14.00 bude náboženství.
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
***