Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 21.10.2018 do 28.10.2018
 
                                                                                                                        
Neděle               29. Neděle v mezidobí – Den modliteb za misie  
21.10.2018          9.45  Mše sv.:  Za Vlastimila Vicenu a Miladu a Jaroslava Kaňovy.     
 
 
 
Pondělí            Památka sv. Jana Pavla II., papeže
22.10.2018         
                                   
Úterý                  
23.10.2018         18.30 Mše sv.:  Na dobrý úmysl dárce.
 
Středa                 
24.10.2018          18.30 Mše sv.:  Za nemocné.
                                                                             
Čtvrtek              
25.10.2018          17.50 Růžencová pobožnost
                             18.30 Mše sv.:  Na dobrý úmysl dárce.
 
 
Pátek              
26.10.2018        17.50 Růžencová pobožnost
                          18.30 Mše sv.:  Za + Františka  Leváka a celou + rodinu.
 
 
Sobota              
27.10.2018       
 
                                                                                                                                                                                        
Neděle               30. Neděle v mezidobí
28.10.2018          9.45  Mše sv.:  Za živou a + rodinu Pochylých a Hřebačkovu.
 
 
                                                               
Farní oznámení
 
 
Ve středu v 16.00 bude náboženství pro I.skupinu a v 16.40 pro II. skupinu.  
***
Ve čtvrtek po večerní Mši sv. zveme na Teologickou hodinu.
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti. Také zaplat’ Pán Bůh za ofěru během hodů. Na hody Charvátské Nové Vsi jste darovali  8380 Kč. Během hodů v Poštorné  9800 Kč. 
***
Za týden v noci ze soboty na neděli je změna času.
***
V sakristii je možné koupit kalendáře na rok 2019.
***
                                   
 
 
 
 
 
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
od 21.10.2018 do 28.10.2018
 
                                                                                                                        
Neděle             29. Neděle v mezidobí – Den modliteb za misie  
21.10.2018           11.15  Mše sv.:  Za ++  Oldřicha Zdražila, Adélu Ferbarovu, manžela,
                                                     dceru Marii Huňařovu, manžela, a Tomáše  Ferbara.
 
 
 
Pondělí            Památka sv. Jana Pavla II., papeže
22.10.2018       
                                   
Úterý                 
23.10.2018         
 
 
Středa                 
24.10.2018         
                                                                             
Čtvrtek               
25.10.2018       
 
 
Pátek                
26.10.2018         
 
 
Sobota               
27.10.2018        17.00  Růžencová pobožnost
                           17.45  Mše sv.:  Za + Danu Sklenářovu a za živou rodinu.
 
 
                                                                                                                                         
Neděle             30. Neděle v mezidobí
28.10.2018           11.15  Mše sv.:   Na poděkování za prokázaná dobrodiní a Boží pomoc.  
 
 
 
Farní oznámení
 
***
V pátek ve 14.00 v budově I. stupně ZŠ bude náboženství. 
***
V sakristii je možné koupit kalendáře na rok 2019.
***
 
                                                Za týden bude změna času na zimní.                                                            
 
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
***