Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 19.01.2020 do 26.01.2020
 
                                                                                                                        
Neděle                2. Neděle v mezidobí  
19.01.2020            9.45 Mše sv.:   Za + syna, jeho + babičku a za celou živou a + rodinu.
 
 
Pondělí             
20.01.2020          14.00 Mše sv.: Pohřební Mše sv.: Za + Františku Vymyslickou.  
 
 
Úterý                    Památka sv. Anežky, panny a mučednice
21.01.2020          
 
Středa             
22.01.2020           14.00 Mše sv.: Pohřební Mše sv.: Za + Janu Kostkovou.
                             18.30 Mše sv.: Za rodinu Rebendovou a Tučkovou.
 
                                                                                                                                                                    
Čtvrtek            
23.01.2020          18.30 Mše sv.:  Za farníky.
 
 
                      
Pátek                 Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele Církve
24.01.2020         18.00 – 18.30 Adorace Nejsvětější Svátosti
                           18.30 Mše sv.:  Na úmysl dárce.
 
 
Sobota                  Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
25.01.2020          
  
                                                                                                                                                                
Neděle                3. Neděle v mezidobí   - Neděle Božího slova
26.01.2020            9.45 Mše sv.:  Na poděkování našim rodičům, katechetům a všem, kteří nám ukázali
                                                     cestu k Bohu.
 
 
 
 
Farní oznámení
 
Ve středu bude náboženství.
***
Ve středu a v pátek budou přípravy na biřmování.
***
Ve čtvrtek po Mši sv. bude Teologická ho
***
Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti.
***
 
 
 
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
od 19.01.2020 do 26.01.2020
 
                                                                                                                        
Neděle                2. Neděle v mezidobí  
19.01.2020            11.15 Mše sv.:   Za + Františka Přichystala a za živou a + rodinu. 
 
 
 
Pondělí             
20.01.2020          
 
 
Úterý                      Památka sv. Anežky, panny a mučednice
21.01.2020          
 
Středa             
22.01.2020          
 
                                                                                                                                                                    
Čtvrtek            
23.01.2020       
 
 
                      
Pátek               Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele Církve
24.01.2020         
 
 
Sobota                  Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
25.01.2020            17.00 Mše sv.: Za farníky.
  
                                                                                                                                                                
Neděle                   3. Neděle v mezidobí   - Neděle Božího slova
26.01.2020            11.15 Mše sv.:   Za Annu Gaždovou.
 
 
 
Farní oznámení
 
V pátek ve 14.00 bude náboženství.
***
Ve středu a v pátek budou přípravy na biřmování
***
 Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti.
***