Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 19.05.2019 do 26.05.2019
 
 
Neděle             V. Velikonoční neděle
19.05.2019        9.45  Mše sv.: Na poděkování za 80.let života s prosbou o Boží požehnání.
 
 
Pondělí            Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze  
20.05. 2019                  
                                  
 
Úterý                  Svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Petra a Pavla v Brně  
21.05. 2019        
 
 
Středa               
22.05. 2019        18.30 Mše sv.:  Za Eugeniusza a Katarzyne Boruckich.
                                                                               
Čtvrtek            
23.05. 2019       18.30 Mše sv.:  Za + Vladislavu Horníkovu.
 
 
Pátek                    Noc kostelů
24.05. 2019           17.30  Mše sv.:  Za město a farnost.
                         
 
 
Sobota              
25.05. 2019        
                                                                                                         
                                                                                                                                                                
Neděle             VI. Velikonoční neděle
26.05.2019        9.45  Mše sv.: Za rodinu Pečínkovu a Zelených.
                                                          
                                                                                             
                                                                   
   Farní oznámení
 
Ve středu odpoledne bude náboženství.
***
Ve čtvrtek po Mši sv. bude Teologická hodina.
***
V pátek budeme prožívat Noc kostelů. Začátek v 17.30.  
***
Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti.
***
Za týden bude sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.
 
 
 
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
od 19.05.2019 do 26.05.2019
 
 
 
Sobota
          
18.05. 2019        15.00 Pohřební Mše sv.
                           17.00 Mše sv.: Za + rodiče Fabičovicovy a Vozarovy.      
 
 
 
 
                
Neděle             V. Velikonoční neděle
19.05.2019          11.15 Mše sv.: Za + Marii Janíčkovu a za živou a + rodinu.
 
Pondělí            Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze  
20.05. 2019                  
                                  
Úterý                  Svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Petra a Pavla v Brně  
21.05. 2019        
 
Středa               
22.05. 2019        
                                                                               
Čtvrtek            
23.05. 2019      
 
 
Pátek                   
24.05. 2019         
 
Sobota            
25.05. 2019       17.00 Mše sv.: Na dobrý úmysl dárce.         
                       
                                                                                                                                                                
Neděle                 VI. Velikonoční neděle
26.05.2019          11.15 Mše sv.: Za farníky.
                                                                                                                                                                
 
Farní oznámení
 
***
V pátek ve 14.00 bude náboženství.
***
Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti.
***
Za týden bude sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.