Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 15.07.2018 do 29.07.2018
 
 
Neděle             15. Neděle v mezidobí    
15.07.2018         9.45 Mše sv.:  Za živou a + rodinu Holáskovu.
 
 
Pondělí              Památka Panny Marie Karmelské
16.07.2018        18.30 Mše sv.: Za dobrodince naši farnosti.
                      
Úterý                
17.07.2018       
 
Středa                     
18.07.2018        
                                                                                                     
Čtvrtek                  
19.07.2018          
 
Pátek              
20.07.2018         18.00-18.30 Adorace Nejsvětější Svátosti
                           18.30  Bohoslužba  slova
 
Sobota                    
21.07.2018
                                                                                                                                                                                        
Neděle                16. Neděle v mezidobí    
22.07.2018         9.45 Mše sv.:  Za + Alenu Doležalovu a celou živou a + rodinu Krevňákovu.
 
 
Pondělí                   Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
23.07.2018            
 
                                         
Úterý                
24.07.2018       
 
 
Středa                      Svátek sv. Jakuba, apoštola
25.07.2018        
                                                                                                     
Čtvrtek                     Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
26.07.2018          
 
 
Pátek               Památka sv. Gorazda a druhů
27.07.2018         18.00-18.30 Adorace Nejsvětější Svátosti
                         18.30  Bohoslužba  slova
 
Sobota                    
28.07.2018                        
 
Neděle             17. Neděle v mezidobí    
29.07.2018         9.45 Mše sv.:  Za + syna, jeho + babičku a za duše v očistci.
 
                                                                       Farní oznámení
 
Od 17.července do 27.července nebudou úřední hodiny.
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti. Mše za dobrodince bude zítra v 18.30.
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
Od 15.07.2018 do 29.07.2018
                 
           
Neděle             15. Neděle v mezidobí    
15.07.2018        11.15  Mše sv.:   Za dvoje ++ rodiče, bratra a švagra.  
 
Pondělí                  Památka Panny Marie Karmelské
16.07.2018            
 
                                         
Úterý                
17.07.2018       
 
 
Středa                     
18.07.2018        
                                                                                                     
Čtvrtek                  
19.07.2018          
 
Pátek                     
20.07.2018         
 
 
Sobota                    
21.07.2018
                                                                      
                                                                                                                                                                            
Neděle             Slavnost sv. Jakuba, apoštola, patrona farnosti – Hody     
22.07.2018         11.15  Mše sv.: Za farníky. 
 
 
Pondělí              Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
23.07.2018          
                                  
Úterý                
24.07.2018       
 
Středa                    
25.07.2018        
                                                                               
Čtvrtek                 Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
26.07.2018          
 
Pátek                    Památka sv. Gorazda a druhů
27.07.2018         
 
Sobota              
28.07.2018        18.00 Mše sv.: …volný úmysl …………………………………………………………………   
 
Neděle             17. Neděle v mezidobí    
29.07.2018        11.15  Mše sv.:  Za farníky.
 
 
Farní oznámení
 
Od 17.července do 27.července nebudou úřední hodiny v Poštorné .
   ***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.