Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 9.08.2020 do 16.08.2020
 
                                                                                                                                                                                        
Neděle             19. Neděle v mezidobí  
9.08.2020         9.45  Mše sv.:  Za + dceru, + syna, + manžela, ++ sourozence a celou živou rodinu.
                                              
Pondělí             Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
10.08. 2020      
 
                    
Úterý                    Památka sv. Kláry, panny
11.08. 2020         18.30   Mše sv.:  Za + Marii Gajdošovou.
 
 
Středa              
12.08. 2020        18.30   Mše sv.:  Za ++ dcery Hanu a Alenu, + manžela a za celou živou
                                                      a + rodinu Matůškovou a Krevňákovou.
 
                                                                               
Čtvrtek               
13.08. 2020         15.00  Pohřební  Mše sv.: Za + Irenu Košťálová.   
 
 
Pátek                   Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbého, kněze a mučedníka
14.08. 2020         18.00-18.30 Adorace Nejsvětější Svátosti
                             18.30   Mše sv.:  Za + Marii Vlašicovou v nedožitých 100. letech, za + manžela Josefa,
                                                   + syna Josefa a + dceru Marii.
                         
 
Sobota             Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
15.08. 2020       9.45  Mše sv.: Za dar zdraví a Boží ochranu.
                                                                                                                     
                                                                 
Neděle               20. Neděle v mezidobí  
16.08.2020        9.45  Mše sv.:  Za + manžela, syna, za živou a + rodinu a za duše v očistci.
 
 
                                                                                                                                                                
Farní oznámení
 
***
Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti.
***
 
 
 
 
 
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost  Lednice na Moravě
od 9.08.2020 do 16.08.2020                        
                                                                                                                                                                
                                                                                                         
                                                                                                                                                                
Neděle             19. Neděle v mezidobí  
9.08.2020         11.15   Mše sv.:  Za farníky. 
 
                                                          
Pondělí            Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
10.08. 2020      
                    
 
Úterý                  Památka sv. Kláry, panny
11.08. 2020          
 
 
Středa              
12.08. 2020        
                                                                               
 
Čtvrtek            
13.08. 2020        
 
 
Pátek               Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbého, kněze a mučedníka
14.08. 2020         
             
               
Sobota             Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
15.08. 2020       18.00  Mše sv.:  Za + Zdeňku Zabloudilovou a její dcery Zdeňku a Šárku.    
                                              
                                                                                                                                         
Neděle             20. Neděle v mezidobí  
16.08.2020         11.15   Mše sv.:  Za rodinu Hurbanovou a Košutovou.   
                                                                                                                                 
                               
Farní oznámení
 
 
***
         Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti.  
***