Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 19.11.2017 do 26.11.2017
 
                                                                                                                        
Neděle                 33. Neděle v mezidobí
19.11.2017          9.45    Mše sv.:  Za rodinu Daňkovu a Růžičkovu.
 
 
Pondělí             
20.11.2017                   
                                   
Úterý                      Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
21.11.2017           
 
Středa                   Památka sv.  Cecílie, panny a mučednice
22.11.2017            14.30 Poslední rozloučení s + Antonii Šprtelovou
                              18.30 Mše sv.:  Za kostelní hudebníky z farnosti Poštorná a Lednice.
                                                                             
Čtvrtek                 
23.11.2017            18.30 Mše sv.:  Za + paní Kvardovou a za duše v očistci.
 
Pátek                   Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
24.11.2017           18.00-18.30 Adorace Nejsvětější Svátosti
                              18.30 Mše sv.:  Za + Kateřinu Brabcovu.
 
Sobota             Památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
25.11.2017       
 
                                                                                                                                                                
Neděle               Slavnost Ježíše Krista Krále  
26.11.2017          9.45    Mše sv.:  Za + Jana  Vymyslického.
 
                                                               
 
Farní oznámení
 
Ve středu  v 16.30 bude náboženství.
***
Ve středu v den památky sv. Cecilie, patronky hudby zveme  všechny varhanice, varhaníky, sbory  a všechny další, kteří se věnují sakrální hudbě na Mši sv. v 18.30.
***
  V čtvrtek po Mši sv. bude Teologická hodina.  
***
 Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
od 19.11.2017 do 26.11.2017
 
                                                                                                                        
Neděle               33. Neděle v mezidobí
19.11.2017           11.15  Mše sv.:  Za  Janu Kosturovu a rodinu Štalmachovu.
 
Pondělí           
20.11.2017       
                                   
Úterý                 Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
21.11.2017         
 
 
Středa                 Památka sv.  Cecílie, panny a mučednice
22.11.2017         
                                                                             
Čtvrtek              
23.11.2017       
 
 
Pátek                 Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
24.11.2017         
 
 
Sobota             Památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
25.11.2017         17.00 Mše sv.:  Za ++ rodiče Katarzyne a Eugeniusza Boruckich.  
 
                                                                                                                                         
Neděle                 Slavnost Ježíše Krista Krále  
26.11.2017           11.15  Mše sv.:  Za  Janu Osičku a Marii Novotnou.
 
 
 
Farní oznámení
 
Ve středu v den památky sv. Cecílie, patronky hudby zveme do Poštorné všechny varhanice, varhaníky a všechny další, kteří se věnují sakrální hudbě na Mši sv. v 18.30.
***
V pátek ve 14.30 bude náboženství.
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
***