Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 15.10.2017 do 22.10.2017
 
                                                                                                                        
Neděle               28. Neděle v mezidobí – Hody v Poštorné
15.10.2017          9.30  !!!    Mše sv.:  Za mládež z Poštorné.
 
 
 
Pondělí           
16.10.2017        8.00 Mše sv.:  Za zemřelé z Poštorné a + P. J.Beránka.
                         
                                   
Úterý                 Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
17.10.2017         
 
 
Středa                 Svátek sv. Lukáše, evangelisty  
18.10.2017          18.30 Mše sv.: Za lékaře  a zdravotníky.
 
                                                                             
Čtvrtek              
19.10.2017        17.45 Růžencová pobožnost
                          18.30 Mše sv.:  Za  + Miroslava Koníčka a ++ rodiče.
 
Pátek              
20.10.2017        17.45 Růžencová pobožnost
                           18.30 Mše sv.:  Za rodiče Gajdošovy.
 
 
Sobota              Památka bl. Karla Rakouského
21.10.2017       
 
                                                                                                                                                                                     
Neděle               29. Neděle v mezidobí
22.10.2017          9.45    Mše sv.:  Za ++ Matěje a Marii Šlichtovy a duše v očistci.
 
                                                               
 
Farní oznámení
 
Ve středu v 16.30 bude náboženství. Ve středu modlíme se za lékaře a zdravotníky.
***
Ve čtvrtek a  v pátek v  17.45 bude  Růžencová pobožnost.
***
Ve čtvrtek po večerní Mši sv. zveme na Teologickou hodinu.
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
***
Za týden sbírka bude na misie.
 
 
 
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
od 15.10.2017 do 22.10.2017
 
                                                                                                                        
Neděle                  28. Neděle v mezidobí
15.10.2017           11.15  Mše sv.:  Za farníky.
 
 
Pondělí           
16.10.2017       
                                   
Úterý                   Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
17.10.2017         
 
 
Středa                 Svátek sv. Lukáše, evangelisty 
 
18.10.2017         
                                                                             
Čtvrtek               
19.10.2017       
 
 
Pátek                
20.10.2017         
 
 
Sobota              Památka bl. Karla Rakouského
21.10.2017        16.30 Pobožnost  Růžence
                        17.00 Mše sv.: …volný   úmysl…………………………………………………………..
 
                                                                                                                                         
Neděle               28. Neděle v mezidobí
22.10.2017           11.15  Mše sv.:  Za Oldřicha Zdražila, Adélu Ferbarovu, manžela, dceru Marii Huňařovu
                                                        a manžela.
 
 
 
Farní oznámení
 
***
V pátek ve 14.00 v budově I. stupně ZŠ bude náboženství. 
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
***
Za týden sbírka bude na misie.