Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 25.08.2019 do 01.09.2019
 
                                                                                                         
                                                                                                                                                                
Neděle             21. Neděle v mezidobí  
25.08.2019        9.45   Mše sv.:  Za + Alenu Doležalovu, bratra Ludvíka a ++ rodiče Krevňakovy.
                       
 
Pondělí           
26.08. 2019      
                    
 
Úterý                  Památka sv. Moniky
27.08. 2019       18.30 Mše sv.:  Za farníky.
 
 
Středa                Památka sv. Augustina, biskupa  a učitele Církve
28.08. 2019        18.30 Mše sv.:  Za + Ladislava Hese.
 
                                                                               
Čtvrtek             Památka  Umučení sv. Jana Křtitele  
29.08. 2019         18.30 Mše sv.:Za ++ Františka a Žofii Tesaříkovy.
 
Pátek                
30.08. 2019          18.00 -18.30 Adorace Nejsvětější Svátosti
                           18.30 Mše sv.: Za + bratra a celou + rodinu Kučerovu.   
                         
Sobota              
31.08. 2019      
                                                                                                                                                                                        
Neděle             22. Neděle v mezidobí  
1.09.2019         9.45   Mše sv.: Za „baby“ a za dětí a mládež – s prosbou o Dary Ducha Svatého.  
 
                                                                                                                                                                
   Farní oznámení
 
Milé rodiny,  srdečně vás zvu na tradiční Diecézní pouť rodin, která se uskuteční v sobotu 31. 8. 2019 v areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Motto letošní pouti je „Rozdávat pokoj a naději“. Přijďte se nechat povzbudit dalšími rodinami, dozvědět se něco nového a v neposlední řadě také spolu poděkovat za prázdniny a poprosit za nadcházející školní rok. Pouť je zastavením a zklidněním v každodenním životě, je příležitostí k děkování či prosbám na nějaký úmysl. Pouť rodin je především podporou rodinného života, instituce rodiny a základních rodinných hodnot, prostřednictvím společných zážitků při programech. Pouť si klade za cíl být místem, kde se setkají různé generace v rodině – děti a mládež, rodiče i senioři.
Můžete se těšit na bohatý program pro malé i velké: mši svatou s otcem biskupem, příležitost ke svátosti smíření, adoraci s komunitou Emmanuel, komentovanou prohlídku baziliky Nanebevzetí Panny Marie a poutního kostela na Zelené hoře, koncert, divadlo, přednášky, výtvarné dílničky, program pro mládež, stanoviště s úkoly pro děti a mnoho dalšího. Občerstvení v areálu je zajištěno. 
Těší se na vás o. biskup Vojtěch.
***
Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti.
***
 
 
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
Od 25.08.2019 do 1.09.2019
                 
                                                                                                         
Neděle             21. Neděle v mezidobí  
25.08.2019        11.15  Mše sv.:  Za + Jiřího Touseckého.
                                    
                                                          
Pondělí           
26.08. 2019      
                    
Úterý                  Památka sv. Moniky
27.08. 2019          
 
Středa               Památka sv. Augustina, biskupa  a učitele Církve
28.08. 2019        
                                                                               
Čtvrtek             Památka  Umučení sv. Jana Křtitele  
29.08. 2019        
 
Pátek                
30.08. 2019         
                        
Sobota              
31.08. 2019       18.00 Mše sv.:  Za ++ rodiče Fabičovicovy a Vozarovy.
 
                                                                                                                                                                                        
Neděle             22. Neděle v mezidobí  
1.09.2019         11.15  Mše sv.:  Za ++ Miroslava a Marii Schallenbergerovy a za celou živou a + rodinu.
 
Farní oznámení
                                                                                         
Milé rodiny,  srdečně vás zvu na tradiční Diecézní pouť rodin, která se uskuteční v sobotu 31. 8. 2019 v areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Motto letošní pouti je „Rozdávat pokoj a naději“. Přijďte se nechat povzbudit dalšími rodinami, dozvědět se něco nového a v neposlední řadě také spolu poděkovat za prázdniny a poprosit za nadcházející školní rok. Pouť je zastavením a zklidněním v každodenním životě, je příležitostí k děkování či prosbám na nějaký úmysl. Pouť rodin je především podporou rodinného života, instituce rodiny a základních rodinných hodnot, prostřednictvím společných zážitků při programech. Pouť si klade za cíl být místem, kde se setkají různé generace v rodině – děti a mládež, rodiče i senioři.
Můžete se těšit na bohatý program pro malé i velké: mši svatou s otcem biskupem, příležitost ke svátosti smíření, adoraci s komunitou Emmanuel, komentovanou prohlídku baziliky Nanebevzetí Panny Marie a poutního kostela na Zelené hoře, koncert, divadlo, přednášky, výtvarné dílničky, program pro mládež, stanoviště s úkoly pro děti a mnoho dalšího. Občerstvení v areálu je zajištěno.  Těší se na vás o. biskup Vojtěch.
***
Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti.
***