Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 24.01.2021 do 31.01.2021
                                                          
                                                                                                                                                     
Neděle               3. Neděle v mezidobí  
24.01.2021          9.45 Mše sv. / bez účastí lidu/:  Na úmysl dárce.
                            Podavání Svatého Přijímání od 10.30 – 11.00 a od 14.00-14.30
 
Pondělí               Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
25.01.2021         
 
Úterý                  Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
26.01.2021        17.30 Mše sv. /30/:  Za uzdravení nemocných v rodině.
                                                                                                                                                                    
Středa               
27.01.2021        17.30 Mše sv./30/:  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží požehnání.
           
Čtvrtek               Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele Církve  
28.01.2021        17.30 Mše sv. /30/:  Za + Irenu Košťálovou.
 
Pátek                  
29.01.2021       17.00 Adorace Nejsvětější Svátosti
                         17.30 Mše sv. /30/:   Na úmysl dárce.
 
Sobota            
30.01.2021           
                                                                                                                                                                
Neděle               4. Neděle v mezidobí  
31.01.2021        9.45 Mše sv. / bez účastí lidu/:  Za farníky.  
                          Podavání Svatého Přijímání od 10.30 – 11.00 a od 14.00-14.30
 
 
   Farní oznámení
 
Dvě verze pořadu bohoslužeb v souvislosti  s matici PES:
 
                          
        Koala 5. 
                                     
                       
                                    Neděle v mezidobí: 9.45 bez účastí lidu  - on-line        
            Zasvěcené svátky, 2.února: 17.30 bez účastí lidu  - on-line        
                                    Všední dny  - 30 osob
Podavání Svatého Přijímání v neděle:   od 10.30 – 11.00 a od 14.00-14.30
***
Od 18.ledna do 25.ledna trvá  Týden modliteb za jednotu křesťanů.
***
     Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
 
 
Koala  4.       
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
Od 24.01.2021 do 31.01.2021
                 
                                                                                                                                                                                                                                                                
Neděle               3. Neděle v mezidobí 
24.01.2021         Mše sv. není 
                           Podavání Svatého Přijímání od 11.20 – 11.30
 
Pondělí                Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
25.01.2021        
 
Úterý                   Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
26.01.2021       
                         
                                                                                                                                                                    
Středa              
27.01.2021       
 
Čtvrtek                Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele Církve  
28.01.2021           
 
Pátek                    
29.01.2021          
 
Sobota            
30.01.2021         17.00 Mše sv. /17/:  Za + Jiřího Legezu.  
                                                                                                                             
Neděle               4. Neděle v mezidobí 
31.01.2021         Mše sv. není
                           Podavání Svatého Přijímání od 11.20 – 11.30
             
Farní oznámení
 
 
Dvě verze pořadu bohoslužeb v souvislosti s matici PES:     
 
        Koala 5. 
                                    
                                    Neděle v mezidobí, zasvěcené svátky, 2.února: Mše sv. není
                                    Všední dny  - 17 osob
                                      Podavání Svatého Přijímání v neděle:  11.20
                                                                                      ***
         Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
 
Koala  4.