Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 15.09.2019 do 29.09.2019
                                                          
                                                                                                                                                                
Neděle             24. Neděle v mezidobí  
15.09.2019        9.45   Mše sv.:   Za + maminku, jejího + vnuka a celou živou a + rodinu.
                       
Pondělí            Památka sv. Ludmily, mučednice
16.09. 2019       9.40 Mše sv.: S prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie z Fatimy pro poutníky,  
                    
Úterý                  
17.09. 2019       14.00 Pohřební Mše sv.: Za + Hanu Vymyslickou.
 
Středa                
18.09. 2019             
                                                                                                      
Čtvrtek                   
19.09. 2019               
 
Pátek                        Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků  
20.09. 2019            
                                
Sobota                        Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
21.09. 2019        
                                                                                                                                                                                        
Neděle             25. Neděle v mezidobí  
22.09.2019        9.45   Mše sv.:   Za Annu Kurialovou. Josefa Štěpánka, Františku Kurialovou,
                                                     Emilii Vlkovou.
 
Pondělí                   Památka sv. Pia z Petrelciny, kněze  
23.09. 2019           
                    
Úterý                  
24.09. 2019       18.30 Mše sv.: Za dárce mešních fundaci.
 
Středa                
25.09. 2019        18.30 Mše sv.:  Za ++ Jana a Annu Horníkovy, jejich ++ rodiče a bratra Zdeňka.
                                                                               
Čtvrtek            
26.09. 2019         18.30 Mše sv.:  Za + Jaroslavu Polákovou, + manžela, celou živou a + rodinu.
 
Pátek                 Památka sv. Vincence z Paula, kněze   
27.09. 2019          18.00 – 18.30 Adorace Nejsvětější Svátosti
                            18.30 Mše sv.:   Za Ludmilu Grbavčicovou a celou živou a +rodinu.
                         
Sobota              Slavnost sv. Václav, mučedníka, hl.patrona českého národa
28.09. 2019       8.30 Mše sv.: Za + rodinu Piharovu.
                                                                                                                                                                                        
Neděle             26. Neděle v mezidobí  
29.09.2019        9.45   Mše sv.:   Za + manžela, zetě, oboje ++ rodiče, celou živou a + rodinu,
   za +Václava Ptáčka, celou živou a + rodinu a za duše v očistci.
 
                                                                                                                                                                
   Farní oznámení
 
Výuka náboženství začne ve středu 25. září v 16.00 .
Po Mši sv. je možné vyzvednout přihlášku do výuky náboženství.
***
Příprava na biřmování bude 25.09. nebo 27.09.2019 v 19.00.
***
Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti.
 
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
Od 15.09.2019 do 29.09.2019
                 
                                                                                                         
Neděle             24. Neděle v mezidobí  
15.09.2019        11.15  Mše sv.:  Za rodinu  Dvorskou a Nečasovou.
                                    
                                                          
Pondělí   Památka sv. Ludmily, mučednice
16.09. 2019           
                        
Úterý                  
17.09. 2019          
 
Středa              
18.09. 2019             
                                                                                                      
Čtvrtek                   
19.09. 2019             
 
Pátek                        Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků  
20.09. 2019         
                                
Sobota                        Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
21.09. 2019        
 
                                                                                                                                                                                        
Neděle             25. Neděle v mezidobí  
22.09.2019        11.15  Mše sv.:  Za farníky.
 
Pondělí            Památka sv. Pia z Petrelciny, kněze  
23.09. 2019      
                    
Úterý                  
24.09. 2019       
 
Středa                
25.09. 2019        
                                                                               
Čtvrtek            
26.09. 2019        
 
Pátek                 Památka sv. Vincence z Paula, kněze   
27.09. 2019            
                         
Sobota              Slavnost sv. Václav, mučedníka, hl.patrona českého národa
28.09. 2019       10.00 Mše sv.: Za farníky.
                        11.00 Svatba beze Mše sv.: Jaroslav Štipčák- Miroslava Mikesková.
                                                                                                                                                                                        
Neděle             26. Neděle v mezidobí  
29.09.2019        11.15   Mše sv.:   Za Emu a její rodiče a kmotru.
 
Farní oznámení
                                                                                         
Výuka náboženství začne v pátek 4. října ve 14.00 . Po Mši sv. je možné vyzvednout přihlášku do výuky náboženství.
***
Příprava na biřmování bude 25.09. nebo 27.09.2019 v 19.00 na faře v Poštorné.
***