Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 10.11.2019 do 17.11.2019
                                                          
                                                                                                                                                                                        
Neděle               32. Neděle v mezidobí
10.11.2019          9.45   Mše sv.:  Za + Františka Matouška a ++ rodiče.
 
Pondělí            Památka sv. Martina, biskupa  
11.11. 2019       8.30  Mše sv.:  Za ++  dárce mešních  fundaci.
 
                    
Úterý                  Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
12.11. 2019        
 
Středa                Památka sv. Anežky České, panny
13.11. 2019        18.30 Mše sv.:  Za farníky.
                                                                               
Čtvrtek            
14.11. 2019         18.30 Mše sv.:  Za + Tomáše Hradila, + sestru a ++ rodiče.
 
Pátek                
15.11.2019        18.00 – 18.30 Adorace Nejsvětější Svátosti  
                          18.30 Mše sv.:  Za + syna Stanislava, ++ rodiče, prarodiče a bratra.
                         
Sobota            
16.11.2019       
                                                                                                                                                                                        
Neděle               33. Neděle v mezidobí
17.11.2019          9.45   Mše sv.:  Za farníky.
 
                                                                                             
 
 
                                                                 
   Farní oznámení
 
Ve středu v 16.00 bude náboženství pro I.skupinu a v 16.40 pro II. skupinu. 
***
Ve čtvrtek po večerní Mši sv. zveme na Teologickou hodinu.
V pátek bude Teologická hodina pro druhou skupinu.
***
V sakristii je možné koupit kalendáře na rok 2020.
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
 
 
 
 
 
  
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
Od 10.11.2019 do 17.11.2019
                 
                                                                                                                                                                                                                
Neděle             32. Neděle v mezidobí 
10.11.2019        11.15   Mše sv.: Za farníky, zejména za dítě,které přijímá křest, jeho rodiče, kmotra
                                                   a celou živou a + rodinu.  
 
Pondělí            Památka sv. Martina, biskupa  
11.11. 2019        
                    
Úterý                Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
12.11. 2019       
 
Středa                Památka sv. Anežky České, panny
13.11. 2019        
                                                                               
Čtvrtek            
14.11. 2019      
 
Pátek              
15.11.2019          
 
                         
Sobota            
16.11.2019        17.00 Mše sv.: Za farníky.    
                                                                                                                                                                                        
Neděle             33. Neděle v mezidobí 
17.11.2019        11.15   Mše sv.: Za ++ Janu a Libora Kosturovy a rodinu Štalmachovu.  
                    
 
Farní oznámení
                                                                                         
V pátek ve 14.00 v budově I. stupně ZŠ bude náboženství. 
***
V sakristii je možné koupit kalendáře na rok 2020.
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.