Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 20.10.2019 do 27.10.2019
                                                          
                                                                                                                                                                                                                           
Neděle             29. Neděle v mezidobí  - Den modliteb za misie
20.10.2019        9.45   Mše sv.:  Za Vlastimila Vicenu, Miladu a Jaroslava Kaňovy, za celou  živou
                                                   a + rodinu.
 
Pondělí            Památka bl. Karla Rakouského
21.10. 2019                      
 
                    
Úterý                  Památka sv. Jana Pavla II., papeže
22.10. 2019        
 
Středa               
23.10. 2019        18.30 Mše sv.:  Za ++ rodiče Vozarovy a Fabičovicovy.
                                                                               
Čtvrtek            
24.10. 2019         17.45 Růžencová pobožnost
                            18.30 Mše sv.:  Za ++ rodiče Josefa  a Zuzanu ; Josefa a Ludmilu.
 
Pátek              
25.10. 2019          17.45 Růžencová pobožnost
                             18.30 Mše sv.:  Za + Miroslava Koníčka.
                         
Sobota              
26.10. 2019      
                                                                                                                                                                                        
Neděle             30. Neděle v mezidobí  
27.10.2019        9.45   Mše sv.:  Za rodiče Pochylých a Hřebačkových a za celou živou a + rodinu.
                        12.45 Svatba se Mši sv.: Jakub Tomšej-Barbora Wagnerová.
 
 
                                                                                                                                                                
   Farní oznámení
 
Ve středu v 16.00 bude náboženství pro I.skupinu a v 16.40 pro II. skupinu. 
***
Ve středu a v pátek bude příprava na biřmování.
***
Ve čtvrtek po večerní Mši sv. zveme na Teologickou hodinu.
***
V sakristii je možné koupit kalendáře na rok 2020.
***
 Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti. Také zaplat’ Pán Bůh za ofěru během hodů. Na hody Charvátské Nové Vsi jste darovali  7840 Kč. Během hodů v Poštorné  10500 Kč. 
      ***
 Za týden v noci ze soboty na neděli je změna času.
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
Od 20.10.2019 do 27.10.2019
                 
                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                                        
Neděle             29. Neděle v mezidobí  - Den modliteb za misie
20.10.2019        11.15   Mše sv.:   Na poděkování za 60.let společného manželského života s prosbou
                                                     o zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie  pro celou rodinu. 
 
Pondělí            Památka bl. Karla Rakouského
 
21.10. 2019        
                    
Úterý                  Památka sv. Jana Pavla II., papeže
22.10. 2019       
 
Středa               
23.10. 2019        
                                                                               
Čtvrtek            
24.10. 2019      
 
Pátek                
25.10. 2019         
                         
Sobota              
26.10. 2019       14.30 Svatba beze Mše sv.: David Marcial Puerta Jimenez-Eliána Drdová.
                           17.00 Mše sv.:  Za farníky.
                                                                                                                                                                                        
Neděle             30. Neděle v mezidobí 
27.10.2019        11.15   Mše sv.: Za + manžela Zdeňka, bratra Františka, za + rodinu Pekovu
                                                   a Horsákovu. 
 
 
Farní oznámení
                                                                                         
***
V pátek ve 14.00 v budově I. stupně ZŠ bude náboženství. 
***
V sakristii je možné koupit kalendáře na rok 2020.
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti
***
Ve středu a v pátek bude příprava na biřmování.