Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 28.02.2021 do 7.03.2021
                                                          
                                                                                                                                                     
Neděle              II. Neděle  postní
28.02.2021          9.45 Mše sv. / bez účastí lidu/: Za rodiče a dar zdraví pro ně.
                          Podavání Svatého Přijímání od 10.30 – 11.00 a od 14.00-14.30
 
Pondělí           
1.03.2021         17.30 /30/ Mše sv.: Za farníky.  
 
Úterý              
2.03.2021          17.30 /30/ Mše sv. :  Za Karla.
                                                                                                                                                                    
Středa               
3.03.2021         17.30 /30/ Mše sv.: Za + P. Jaroslava  Beránka.  
           
Čtvrtek              
4.03.2021         17.30 /30/ Mše sv. :  Za ++ Josefa Gergelu a Josefa Štěcha, za jejich živé  a ++ rodiny
                                                          a za duše v očistci.  
 
Pátek                  
5.03.2021         16.40 Křížová cesta  
                        17.30 /30/  Mše sv. : Na úmysl dárce.  
 
Sobota            
6.03.2021           
                                                                                                                                                                
Neděle              III. Neděle  postní
7.03.2021          9.45 Mše sv. / bez účastí lidu/: Za + Jiřího Pihara a za celou živou a + rodinu.  
                          Podavání Svatého Přijímání od 10.30 – 11.00 a od 14.00-14.30
 
 
   Farní oznámení
 
Podavání Svatého Přijímání v neděle:   od 10.30 – 11.00 a od 14.00-14.30
***
V pátek od 8.30 bude návštěva nemocných.
***
Sobotní příprava na církevní sňatek je zrušena.
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
 
 
 
 
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
Od 28.02.2021 do 7.03.2021
                 
                                                                                                                                                                                        
Neděle               II. Neděle  postní   
28.02.2021            Mše sv. není 
                        Podavání Svatého Přijímání od 11.20 – 11.30
 
Pondělí           
1.03.2021        
 
Úterý                
2.03.2021       
                         
                                                                                                                                                                    
Středa              
3.03.2021        
 
Čtvrtek                
4.03.2021           
 
Pátek                    
5.03.2021           
 
Sobota            
6.03.2021             17.00 /17/ Mše sv.: Za ++ rodiče Jančálkovy, + bratra  a + sestru.
                                                                                                                             
Neděle               III. Neděle  postní   
7.03.2021            Mše sv. není 
                          Podavání Svatého Přijímání od 11.20 – 11.30
             
Farní oznámení
                                    
***
V pátek od 8.30 bude návštěva nemocných.
***
Sobotní příprava na církevní sňatek je zrušena.
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.