Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 20.09.2020 do 27.09.2020
 
Neděle             25. Neděle v mezidobí  
20.09.2020        9.45  Mše sv.:  Za + Ludmilu Grbavčicovou a celou + rodinu.
 
 
                                              
Pondělí             Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
21.09. 2020      
 
                    
Úterý                    
22.09. 2020        18.30   Mše sv.: Za farníky.
 
Středa                 Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
23.09. 2020         18.30   Mše sv.: Za Josefa Pochylého, dvoje ++ rodiče a za celou + rodin Pochylou,
                                                      Potočníkovou, Čapkovou a za duše v očistci.
 
                                                                               
Čtvrtek               
24.09. 2020         18.30   Mše sv.: Za + Tomáše Hradila.
 
 
Pátek              
25.09. 2020        18.00-18.30 Adorace Nejsvětější Svátosti
                           18.30   Mše sv.:  Za + manžela a ++ rodiče Brhelovy.  
                         
 
Sobota              
26.09. 2020       12.00 Svatba  beze Mše sv.: Zdenek Krupica – Nikola Horníková
                                                                                                                     
                                                                 
Neděle             26. Neděle v mezidobí   - Den svátosti biřmování
27.09.2020        10.30   Mše sv.:  Za  biřmovance, jejich kmotry a jejich rodiny.   
 
 
                                                                                                                                                                
Farní oznámení
 
 
V pátek od 17.30 bude zpověď pro biřmovance a jejich rodiny. V 19.00 bude nácvik před nedělní bohoslužbou.
  ***
Za týden v neděli v 10.30  Mons. Pavel Konzbul udělí svátost biřmování kandidátům z farnosti  Poštorná, Lednice a Valtice.
***
 Výuka náboženství začne ve středu 30. září v 16.00 .
Po Mši sv. je možné vyzvednout přihlášku do výuky náboženství.
***
Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti.
***
 
 
 
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost  Lednice na Moravě
                                 od 20.09.2020 do 27.09.2020                                 
                                                                                                                                                                
                                                                                                         
                                                                                                                                                                
Neděle             25. Neděle v mezidobí  
20.09.2020         11.15   Mše sv.:  Za + rodinu Laničkovu.
 
 
                                                          
Pondělí             Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
21.09. 2020      
                    
 
Úterý                  
22.09. 2020         15.30 Poslední rozloučení s + Olgou Kezniklovou.
 
 
Středa                 Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
23.09. 2020        
                                                                               
 
Čtvrtek            
24.09. 2020        
 
 
Pátek              
25.09. 2020         
             
               
Sobota              
26.09. 2020       18.00   Mše sv.:  Za ++ Kristýnu a Aloise Šarnikovy.  
                                              
                                                                                                                                         
Neděle             26. Neděle v mezidobí  
27.09.2020         8.00    Mše sv.:  Za dar zdraví.
                                                                                                                                 
                              
Farní oznámení
 
 
V pátek 25. září ve 14.00 začne výuka náboženství.
***
V pátek V poštorné  od 17.30 bude zpověď pro biřmovance a jejich rodiny. V 19.00 bude nácvik před nedělní bohoslužbou.
  ***
Za týden v neděli v 10.30 v Poštorné   Mons. Pavel Konzbul udělí svátost biřmování kandidátům z farnosti  Poštorná, Lednice a Valtice.
***
 
 Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti.  
***