Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná a Lednice na Moravě
od 25.10.2020 do 1.11.2020
 
           
Neděle             30. Neděle v mezidobí  
25.10.2020        9.45  Mše sv. bez účasti lidu:  Za ++ Miladu a Jaroslava Kaňovy a ++ rodiče.  
 
                                              
Pondělí             
26.10. 2020       17.30 Mše sv. bez účasti lidu:   Za + Jana Hladůvku.
 
                    
Úterý                    
27.10. 2020        17.30 Mše sv. bez účasti lidu:   Za Hanu Markétu Guldovou.
 
 
Středa                 Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
28.10. 2020         17.30 Mše sv. bez účasti lidu:   Za + Miroslava Koníčka a za celou živou a + rodinu.
 
 
                                                                   
Čtvrtek               Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
29.10. 2020          17.30 Mše sv. bez účasti lidu:   Za + rodinu Kyselákovu, + sestru Irenu a bratra Pavla.
 
Pátek                          
30.10. 2020          17.30 Mše sv. bez účasti lidu:  Za rodinu Šprtelovu, Novákovu a Bartuškovu.
                        
 
Sobota              
31.10. 2020         17.30 Mše sv. bez účasti lidu:   Za farníky.  
                                                          
                                                                 
Neděle             Slavnost Všech Svatých  
1.11.2020           9.45  Mše sv. bez účasti lidu:  Za živou a + rodinu Pochylou a Hřebáčkovu.
 
                                                                                                                                                                
Farní oznámení
 
Biskup Vojtěch uděluje  až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. U svateb a pohřbů je od čtvrtka  22. října 2020 povolena účast maximálně 10 osob.
***
Mše sv. budou jenom ve farnosti Poštorná a to bez účasti věřících.
***
Mše sv. v neděli  budete moct sledovat online na webových stránkách farnosti.
***
Výuka náboženství  nebude.
 
***
Od 25.října do konce listopadu  je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek /zpověd’, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce/ je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.
***
Ve středu, čtvrtek, pátek a sobotu od 16.45 – 17.15  bude v sakristii příležitost ke zpovědi.
V neděli 1.listopadu  od 10.30 – 11.00  a od 14.00-14.30 bude možnost přistoupit ke Přijímání.