Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 24.03.2019 do 31.03.2019
 
                                                                                                     
Neděle              III. Neděle postní  
24.03.2019          9.45 Mše sv.:  Za + Marii Tihelkovu a její rodinu a rodinu Košt´alovu.  
                           14.30 Křížová cesta
 
 
Pondělí             Slavnost Zvěstování Páně
25.03.2019        
 
Úterý              
26.03.2019        
 
                                                                                                                                                                    
Středa              
27.03.2019        18.30 Mše sv.: Na dobrý úmysl dárce.
 
                      
Čtvrtek              
28.03.2019          18.30  Mše sv.:  Za farníky.
 
 
Pátek                  
29.03.2019          18.30 Mše sv.:  Na dobrý úmysl dárce.
    
Sobota            
30.03.2019         
 
                                                                                                                                                                
Neděle              IV. Neděle postní  
31.03.2019          9.45 Mše sv.:  Za farníky.
                            14.30 Křížová cesta
 
 
Farní oznámení
 
Ve středu odpoledne  bude náboženství.
***
Ve čtvrtek  po večerní Mši sv. zveme na Teologickou hodinu.
 ***
V pátek od 8.30 bude návštěva nemocných.
***
Na výzvu Svatého otce Františka i u nás proběhne modlitební akce 24 hodin pro Pána
a to jako Večer pro Pána  v pátek 29.března.
V  18.30 Mše sv. Potom  v 19.15 Křížová cesta, kterou povedou biřmovanci. Od 20.00  tichá  adorace, možnost duchovního rozhovoru s knězem, příležitost ke Svátosti smíření. V 20.45 požehnání.
***
 Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti.
***
Příští víkend proběhne změna času na letní.
 
 
 
 
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
Od 24.03.2019 do 31.03.2019
 
                                                                                                                        
Neděle              III. Neděle postní  
24.03.2019          11.15  Mše sv.:  Za ++ dárce mešních fundaci.  
 
 
Pondělí             Slavnost Zvěstování
25.03.2019       
 
Úterý                   
26.03.2019           
 
                                                                                                                                                                    
Středa              
27.03.2019       
 
                      
Čtvrtek                
28.03.2019        
 
 
Pátek                
29.03.2019          
    
 
Sobota            
30.03.2019           16.15 Křížová cesta
                          17.00 Mše sv.:  Za Aničku Kurkovu a rodiče Šlichtovy.  
                                                                                                                                                                
Neděle              IV. Neděle postní  
31.03.2019          11.15  Mše sv.:   Za + Annu Vičanovu.
 
 
 
Farní oznámení
 
V pátek dopoledne bude návštěva nemocných.
***
V pátek ve 14.00 bude náboženství.
 ***
Na výzvu Svatého otce Františka v kostele v Poštorné  proběhne modlitební akce 24 hodin pro Pána
a to jako Večer pro Pána  v pátek 29.března.
V  18.30 Mše sv. Potom  v 19.15 Křížová cesta, kterou povedou naši biřmovanci. Od 20.00  tichá  adorace, možnost duchovního rozhovoru s knězem, příležitost ke Svátosti smíření. V 20.45 požehnání.
 ***
 Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti.
***
Příští víkend proběhne změna času na letní.