Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 31.05.2020 do 7.06.2020
 
                                                                                                                                                                                          
Neděle                      Slavnost Seslaní Ducha Svatého
31.05.2020                  9.45  Mše sv.:  Na úmysl dárce.
.                     
Pondělí                      Památka Panny Marie, Matky Církve
1.06.2020                   18.30 Mše sv.:  Za ++ rodiče.
 
Úterý                            
2.06.2020                 
 
 
Středa                         Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
3.06.2020                    18.30Mše sv. :  Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dary Ducha Svatého
 pro studenty.
                                                                             
Čtvrtek                         Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a Věčného Kněze
4.06.2020                   18.30 Mše sv. :  Za + Boženu Vymyslickou a za ++ rodiče.
 
 
Pátek                          Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
                                    První pátek v měsíci
5.06.2020                     18.00 -18.30 Adorace Nejsvětější Svátosti.
                                     18.30 Mše sv.: Za ++ rodiče Mikuličovy, Jankovičovy, Vicenovy a za + rodinu.  
                                                                                 
Sobota                        
6.06.2020                   
                                                                     
                                                                                                                                                                
Neděle                      Slavnost Nejsvětější Trojice  
7.06.2020                   9.45  Mše sv.: Za ++ rodiče Havlovičovy a celou živou a + rodinu.
 
                                                                                                                                                                
 
 
Farní oznámení
 
***
Do konce školního roku rušíme výuku náboženství a Teologickou hodinu.
 Dětí, které letos přistoupí k I.Svatému Příjímání budou mít přípravu ve středu v 16.30.  
***
V pátek od 8.30 bude návštěva nemocných.
***
Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti.
***
Hledáme průvodce pro turistické prohlídky kostela.
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost  Lednice na Moravě
od 31.05.2020 do 7.06.2020
 
 
                                                         
                                                                                                                                                                
Neděle                      Slavnost Seslaní Ducha Svatého
31.05.2020                 11.15 Mše sv.: Za ++ rodiče Slámovy, dceru Marii a duše v očistci.  
 
 
Pondělí                       Památka Panny Marie, Matky Církve
1.06.2020                      
 
Úterý                             
2.06.2020                    
 
 
Středa                        Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
3.06.2020                  
                                                                             
Čtvrtek                       Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a Věčného Kněze
4.06.2020                 
 
 
Pátek                         Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
                                   První pátek v měsíci
5.06.2020                
 
Sobota                                    
6.06.2020                 16.30  Mše sv. :  Za + Kateřinu Javůrkovou.  
                                                                     
                                                                                                                                                                
Neděle                      Slavnost Nejsvětější Trojice 
7.06.2020                  11.15 Mše sv.: Na  poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc.
                                                                                                                                                                
 
 
Farní oznámení
 
 
***
Do konce školního roku rušíme výuku náboženství.
 Dětí, které letos přistoupí k I.Svatému Příjímání budou mít přípravu v sobotu v kostele v 15.30.  
***
V pátek dopoledne bude návštěva nemocných.
***
Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti.
***