Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 20.05.2018 do 27.05.2018
 
 
Neděle             Slavnost Seslání Ducha Svatého 
20.05.2018       
                         9.30 Mše sv.:  Za + Marii Klimovičovu, jejího + manžela a dvě ++ dcery.
                        10.30 Misijní promluva pro muže
                        15.00 Korunka k Božímu milosrdenství
                        15.10 Misijní promluva pro ženy
                        21.00 Adorace a požehnání
 
Pondělí            Svátek Výročí posvěcení katedrály v Brně  
 
21.05.2018        7.30 Modlitba s misionáři
                        17.00 Modlitby za zemřelé na hřbitově
                        18.00 Mše sv.:  Za ++ rodiče Fabičovicovy a Vozarovy.    
                        21.00 Adorace a požehnání
                                  
Úterý                
22.05.2018        7.30 Modlitba s misionáři
                        16.00 Příležitost ke zpovědi
                        18.00 Mše sv. s udělováním Svatosti nemocných: Za + Marii Hudečkovu.
                        21.00 Adorace a požehnání
 
Středa                           
23.05.2018         7.30 Modlitba s misionáři
                        16.00 Příležitost ke zpovědi
                        18.00 Mše sv. pro děti: Za+Rudolfa Vymyslického, + bratra,++dvoje rodiče,
                                                             + bratra Jana a za celou živou a + rodinu.
                        21.00 Adorace a požehnání
                                                                               
Čtvrtek             Svátek Ježíše Krista Nejvyššího a Věčného Kněze
 
24.05.2018        7.30 Modlitba s misionáři
                        8.00 Mše sv. pro děti: Za + Danušku Zajíčkovu.
                        9.00-15.00 Celodenní adorace
                        15.00 Korunka k Božímu milosrdenství
                        21.00 Adorace a požehnání
 
Pátek                   
25.05.2018        7.30 Modlitba s misionáři
                        16.00 Příležitost ke zpovědi
                        18.00 Mše sv. : Za + rodinu Plevjakovu a Slámovu.
                        21.00 Adorace a požehnání
 
                         
Sobota             Památka sv. Filipa Neriho, kněze
 
26.05.2018        17.00 Příležitost ke zpovědi
                        18.00 Mše sv. : Za bratra Pavla a celou rodinu Kučerovu.
                        20.00 Adorace v duchu Taizé
                        21.00 Adorace a požehnání
                                                                                                                                                                                        
Neděle             Slavnost Nejsvětější Trojice   
27.05.2018        9.30 Mše sv.:  Za farníky.
                         
                                                                       Farní oznámení
 
Ve středu v 16.00 bude setkání dětí na  faře.
 
Sbírka za týden – na podporu díla lidových  misií.
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
Od 20.05.2018 do 27.05.2018
                 
           
 
Neděle             Slavnost Seslání Ducha Svatého
20.05.2018        11.15 Mše sv.:  Za + Marii Janíčkovu. 
                           18.00 Misijní promluva pro muže a ženy
 
 
Pondělí            Svátek Výročí posvěcení katedrály v Brně 
21.05.2018        16.00 Modlitby za zamřelé na hřbitově
                            17.00 Mše sv.: Za++ farníky.
                                   
                                  
Úterý                
22.05.2018         15.00 Příležitost ke zpovědi
                            17.00 Mše sv. s udělováním Svatosti nemocných: Za nemocné.
           
 
Středa               
23.05.2018         
                                                                               
Čtvrtek             Svátek Ježíše Krista Nejvyššího a Věčného Kněze
 
24.05.2018      15.00-17.00 Adorace
                        17.00 Mše sv.: …volný  úmysl………………………………………………………………….
                        17.45 Křížová cesta
                       
 
 
Pátek                   
25.05.2018        15.00 Příležitost ke zpovědi
                        17.00 Mše sv. ……volný úmysl……………………………………………………………..
                         
 
Sobota             Památka sv. Filipa Neriho, kněze
26.05.2018        16.00 Příležitost ke zpovědi
                        16.15 Cesta manželů
                        17.00 Mše sv.:  ….volný úmysl………………………………………………………………
                                                                      
                                                                                                                                                                
Neděle             Slavnost Nejsvětější Trojice  
27.05.2018        11.15 Mše sv.:  Za Justinu Konečnou, manžela a syna.
                          
 
Farní oznámení
 
Setkání dětí v náboženství bude v pátek ve 14.00.
 
Sbírka za týden – na podporu díla lidových  misií.