Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 29.11.2020 do 6.12.2020
 
           
Neděle                 I. Adventní neděle       
29.11.2020            9.45  Mše sv. bez účasti lidu:  Na poděkování Pánu Bohu za 90 let života
                                                                             s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu.
                                   
Pondělí                Svátek sv. Ondřeje, apoštola
30.11. 2020          15.00 Pohřební Mše sv.:  Za + Jarmilu Kotovou.
 
                    
Úterý                   
1.12. 2020         17.30 Mše sv. / 5+15/ : Za farníky.
 
 
Středa                 
2.12. 2020          17.30 Mše sv. Roráty  / 5+15/ : Za + Jerzego.
                                                                   
Čtvrtek                  Památka sv. Františka Xaverského, kněze
3.12. 2020          17.30 Mše sv.  / 5+15/ : …volný úmysl ………………………………………………………..
 
Pátek                          
4.12. 2020           17.30 Mše sv. Roráty  / 5+15/ : .volný úmysl…………………………………………………..
               
 
Sobota                
5.12. 2020           
                                                                                                                 
Neděle                 II. Adventní neděle       
6.12.2020             9.45  Mše sv. bez účasti lidu:  Na poděkování za 75 let života s prosbou o Boží                                                                                           požehnání a ochranu Panny Marie.
 
                                                                                                                                                                
Farní oznámení
 
Biskup Vojtěch uděluje  až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. U svateb a pohřbů je od pondělí  23. listopadu 2020 povolena účast maximálně 20. osob
***
Dnes a také za týden 6.prosince  od 10.30 – 11.00  a od 14.00-14.30 bude možnost přistoupit ke Přijímání.
***
Příležitost ke zpovědi bude před každou Mši sv. v 17.00 a to v sakristii.
***
V kostele v Lednici v sobotu přede Mši sv. bude příležitost ke zpovědi.
***
Žehnání adventních věnců bude dnes  29.listopadu v Poštorné  v  11.00 a ve 14.30 a v Lednici  v 11.15.
***
Mše sv. ve všední den budou v režimu 15+5 .
***
Výuka náboženství zatím pořád  nebude.  
***
V pátek od 8.30 bude návštěva nemocných.
***
Od úterý  je možno objednávat Mše sv. na rok 2021.
***
Děkuji za finanční dary pro farnost a pro Fond Puls.
 
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
od 29.11.2020 do 6.12.2020
 
           
Neděle                 I. Adventní neděle       
29.11.2020            9.45 Mše sv. online z Poštorné
                                   
Pondělí             Svátek sv. Ondřeje, apoštola
30.11. 2020        
 
                    
Úterý                   
1.12. 2020         
 
Středa                 
2.12. 2020          
                                                                   
Čtvrtek               Památka sv. Františka Xaverského, kněze
3.12. 2020          
 
Pátek                          
4.12. 2020           
               
 
Sobota                
5.12. 2020           Lednice 17.00 Mše sv. / 5+15/ :  Za + Karla Peška.
                                                                                                                 
Neděle                 II. Adventní neděle       
6.12.2020             9.45 Mše sv. online z Poštorné
 
                                                                                                                                                                
Farní oznámení
 
Biskup Vojtěch uděluje  až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. U svateb a pohřbů je od pondělí  23. listopadu 2020 povolena účast maximálně 20. osob
***
V kostele v Lednici v sobotu přede Mši sv. bude příležitost ke zpovědi.
***
Žehnání adventních věnců bude dnes 29.listopadu v Lednici  v 11.15.
***
Mše sv. ve všední den budou v režimu 15+5 .
***
Výuka náboženství zatím pořád  nebude.  
***
V pátek dopoledne bude návštěva nemocných.
***
Od soboty je možno objednávat Mše sv. na rok 2021.
***
Děkuji za finanční dary pro farnost a pro Fond Puls.