Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 17.09.2017 do 24.09.2017
                                                                                                                        
Neděle                 24. Neděle v mezidobí  
17.09.2017          9.45 Mše sv.:  Za Josefa Štěpánka, Emilii Vlkovu, Františku Kuriálovu a Annu Kuriálovu.
 
 
 
Pondělí           
18.09.2017       
                                   
Úterý                 
19.09.2017         18.30 Mše sv.:   Za Viktora Hoška, jeho rodiče a rodinu Čechovu.  
 
 
Středa                 Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
20.09.2017          17.00 Mše sv.:  S prosbou o dary Ducha Svatého pro děti, mládež, učitele a vychovatele.  
                                                                             
Čtvrtek                 Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
21.09.2017         18.30 Mše sv.: Za + Jaroslava Kalinu, dvoje ++ rodiče a celou živou
                             a + rodinu a za + Ludmilu a Františka Potočníkovy a dceru Lidušku.
 
Pátek              
22.09.2017         18.00 -18.30 Adorace Nejsvětější Svátosti
                            18.30 Mše sv.:  Za + Jana Vymyslického, jeho ++ rodiče a rodinu Čapkovu.
 
Sobota               Památka sv. Pia z Pietelciny, kněze
23.09.2017       
                                                                                                                                                                                        
Neděle                25. Neděle v mezidobí  
24.09.2017          9.45 Mše sv.:  Za Josefa Pochylého, oboje rodiče, celou + rodinu a duše v očistci.  
 
                                                               
Farní oznámení
 
Ve středu při Mši sv. za děti, která bude v 17.00. zahájíme výuku náboženství.
***
V sobotu je poutní zájezd  do Marianky a na hrad Devin. Odjezd od kostela v 8.30.
 
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
***
V sakristii je možné koupit kalendáře na rok 2018. Cena 55 Kč.
***
Příští neděli bude sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.  Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi.
 
 
 
 
 
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
od 17.09.2017 do 24.09.2017
                                                                                                                        
Neděle                 24. Neděle v mezidobí
17.09.2017          11.15  Mše sv.:  Za farníky.
 
 
Pondělí           
18.09.2017       
                                   
Úterý                  
19.09.2017        
 
 
Středa                  Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
20.09.2017          
                                                                             
Čtvrtek                 Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
21.09.2017       
 
Pátek                
 
22.09.2017         
 
Sobota                Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze   
23.09.2017       
                                                                                                                                         
Neděle               25. Neděle v mezidobí
24.09.2017           11.15  Mše sv.:  Na dobrý úmysl.
 
 
 
Farní oznámení
 
 
Výuka náboženství začne 6. říjná. 
Po Mši sv. je možné vyzvednout přihlášku do výuky náboženství.
***
V sobotu je poutní zájezd  do Marianky a na hrad Devin. Odjezd z Náměstí  v 8.40.
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
***
Příští neděli bude sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.  Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi.