Farnost Poštorná na YouTubne

Živé přenosy z kostela Navštívení Panny Marie v Poštorné

Živé vysílání najdete na kanálu YouTube: Farnost Poštorná. Sledovat je můžete přes počítač, tablet, mobilní telefon i Smart TV.

Nadcházející živé vysílání: 

Zelený čtvrtek - 9. 4. 2020 v 18:30 - Mše na památku Večeře Páně
Velký Pátek - 10. 4. 2020 v 15:00 - Liturgie památky Umučení Páně
Bílá Sobota - 11. 4. 2020 v 19:45 - Velikonoční Vigilie
Neděle Zmrtvýchvstání Páně - 12.4.2020 v 9:45 - Mše svatá
Velikonoční pondělí - 13. 4. 2020 v 9.45 Mše svatá

Děkujeme firmě Nordic Telecom za poskytnutí bezplatného připojení pro realizaci přenosů.

 

 

 VELIKONOCE 2020  - takové podivné Velikonoce

 

1. Pastýřský list biskupa Vojtěcha v době pandemie 

2. Pastorační středisko Arcibiskupství pražského nám připravilo MANUÁL pro DOMÁCÍ NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBU (zde ke stažení)

3. Místo Svátosti smíření - soukromá pobožnost s dokonalou lítosti 

4. Místo společné  liturgie -   obraz a slovo online

5. Místo Sváteho Svátostného Přijímání - duchovní Přijímání 

6. Místo požehnání pokrmů v kostele - žehnácí modlitba u stolu

 

Zdravím Vás všechny!

               Nejprve bych chtěl poděkovat Vaškovi za zprovoznění online přenosu bohoslužeb. Dík.

 

                Minulý týden jsem napsal, že by bylo lepší, kdyby někteří neznali starozákonní předpisy tykající se malomocných.

A zároveň jsem slíbil vysvětlení.

Zaprvé: Kdyby někdo na „hoře“ znal ten text, ještě by dostal nápad, že každý s virem má křičet – přes ten oslintaný náhubek – „Nečistý, nečistý“.

A to by určitě vedlo k druhému.

              Když nečistý, tak zamkněme ho, házejme na něj  kameny, rozbijme mu okna atd.

                 Vážení, kolem nás je spousta lidí, kterým musíme vzdát dík za jejich těžkou službu

a obětavost. O tom není pochyb. Ale, bohužel,  kolem nás se vyskytnou i projevy zla a nenávisti. 

Nejsmutnějším však je udávání, podvádění a nejhorší - ponižování nevinných nemocných.

P. Łukasz 

 

 

 

Zdravím všechny!

 

            Po slovu z minulého týdne, které bylo zveřejněno na webu farnosti se mi ozvala spousta lidí. Děkuji za maily, sms zprávy, zavolání a samozřejmě velké díky za různé dárky.

           

Velmi často jsme vyzývaní k četbě Bible. Mnohokrát už bylo řečeno, že je třeba Boží slovo znát.  Ale bude lepší, když na následující slova lidé zapomenou:

 

Kněz ho prohlédne. Jestliže je na jeho pleši či na lysině otok a postižené místo je bělavě načervenalé, podobající se kožnímu malomocenství, je ten muž malomocný. Je nečistý. Kněz ho musí prohlásit za nečistého. Je postižen na hlavě.
Malomocný, který je postižen, bude mít šaty roztržené, vlasy na hlavě neupravené, vousy zahalené a bude volat: ‚Nečistý, nečistý!‘
Po všechny dny, co bude postižen, zůstane nečistý. Je nečistý. Bude bydlet v odloučení, jeho obydlí bude mimo tábor.

 

A proč takto uvažuji? Přemýšlejte. Svůj názor vysvětlím příště.

Přeji požehnanou neděli.

 

P. Łukasz 

 

 

 

 

 

 
Zdravím všechny, ahojte !!!
     
   Pozdravuji Vás  z Hlavní 1/1. Sice jsem tady skoro jak v  karanténě, ale zatím žiji  a nákupy u našeho bratra z Asie mi postačí.
 
Dnes máme IV. postní neděli. Je to neděle zvaná „LAETARE“. Neděle radosti a veselí.
 
Z čeho se máme veselit:
-         Že ještě žijeme
-         Že i kdybychom zemřeli, tak máme otevřené brány do života věčného
-         Že někdo je vedle nás a myslí na nás
-         Že se někdy uvidíme – doufám, že na Vánoce
 
   Čteme evangelium o slepci. Ježíš nám otevírá oči.  Důležité je, abychom neviděli všude jen koronavirus: na podlaze, na klice,  na mobilu – když tam bude, tak tam stejně bude, ale hlavně, abychom viděli bližního. A důležité je, objektivně se dívat na to, co se tady děje.  A nenechali se pobláznit a zotročit.
 
        Když jde o duchovní službu, tak duchovní  mohou podle bodu I.g.3  nařízení vlády ….  vykonávat individuální duchovní péči a službu.
       Co to znamená ? – to nikdo neví.

Ale i přesto jsem na telefonu 737 039 850. Domluvíme se!

Mše svaté, které jste si objednali, byly odsloužené a budou sloužené i nadále – sine populo alias cum Carlo. 

 
K tomu špatná zpráva: farní poutní zájezd byl přeložen na rok 2021 možná i 2022
 
První Svaté Přijímání se určitě neuskuteční v květnu.
 
Přípravy na svátost manželství jsou zrušené. Jednotlivé páry prosím, aby mne  kontaktovali na čísle 737 039 850 resp. farnost@postorna.cz
 

P. Łukasz 

 

 

   Od 13.03.2020 až do odvolání v celé brněnské diecézi se ruší všechny společné bohoslužby.

 

 

 

 Biskup Vojtěch Cikrle uděluje dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Připomínáme o  možnosti  sledování přenosů bohoslužeb v médiích (například Radio Proglas a Televize Noe je vysílají každý den). Biskup vyzývá  každého z nás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. 
 

 

 

 

 

 

 

            Upozorňujeme, že přípravy na církevní sňatek probíhají od 30.listopadu.

 

Termíny najdete zde

Žádné jiné dodatkové termíny příprav nebudou

 

 

 
 ***
 
Termíny příprav na biřmování:   
 
 
5.02. nebo 7.02.
4.03. nebo 6.03.
18.03. nebo 20.03.
1.04. nebo 3.04.
22.04. nebo 24.04.