Římskokatolická farnost Břeclav-Poštorná děkuje společnosti FOSFA  a.s.

za dar 50 000 Kč.