***

Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. To všechno nás má připravit na obnovu křestních slibů o Velikonocích. 

Křížová cesta s kázáním  a svátostným požehnáním bude v Poštorné v neděle ve 14.00 hodin a v Lednici v soboty v 16.15.

***

Římskokatolická farnost Břeclav-Poštorná děkuje společnosti FOSFA  a.s.

za dar 50 000 Kč.