Od 10.září do 20.září  nebudou úřední hodiny !!!

***

Nedělní Mše sv. 16.září, v Poštorné, bude v 10.45 !!!