Živé přenosy z kostela Navštívení Panny Marie v Poštorné

Nedělní mši svatou vysíláme v 9:45 hod.

Živé vysílání najdete na kanálu YouTube: Farnost Poštorná. Sledovat je můžete přes počítač, tablet, mobilní telefon i Smart TV.

Děkujeme firmě Nordic Telecom za poskytnutí bezplatného připojení pro realizaci přenosů.

 

 

 V ten radostný a požehnaný den Paschy,

přeji Vám: Kéž Vzkříšený Pán, kterého

potkáváme každý den, bude nám

pramenem naděje, lásky a důvery.

Hodně optimismu a radosti.

 

P. Łukasz

 

 

PŘÍPRAVY NA CÍRKEVNÍ MANŽELSTVÍ OD 16.LEDNA ...ASI V KOSTELE. TERMINY ZDE

 

 

 

 

 

 

  

Modlitbu národů proti pandemii

 

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.


Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.


Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.


Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. 


Amen.

 

 Náboženství  nebude !!!

 ***

Vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na Usnesení vlády České republiky biskup Vojtěch Cikrle uděluje až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

 

***

Nedělní Mše sv.  budete moct sledovat online na webových stránkách farnosti v 9.45. 

 

 

Jak pulsujeme