Všem farníkům děkuji

za 

Farní den na faře v Poštorné.

                                  P.Lukasz