Upozorňujeme, že přípravy na církevní sňatek probíhají od 30.listopadu.

Termíny najdete zde

Žádné jiné dodatkové termíny příprav nebudou !!!

 

 

 

Obnova

Vincentínských lidových misií v Poštorné

12. 12. – 15. 12. 2019

Čtvrtek 12.12.

 

18:00 začátek obnovy u misijního kříže - modlitba za obnovu  a vzývaní Ducha  Svatého

18:10 mše svatá  s promluvou na téma: Stvořený pro společenství

19:00 Vincentínske dary z nebe anebo problém zjevení / přednáška v kostele/

 

Pátek 13. 12.

   8:00 modlitba s misionáři

 14:00 – 16:00 Pojď si popovídat - možnost rozhovoru s misionářem – fara Poštorná

16:30 svatá zpověď   - během zpovídání bude tichá adorace

18:00 mše svatá s promluvou na téma: Proč byt věřícím?

19:00 adorace na způsob Taizé

 

Sobota 14. 12.

 8:00 svatá zpověď

9:00 mše svatá s pomazáním nemocných a promluvou na téma: Skrz Marii k Ježíši

18:30 Film Chatrč – fara Poštorná

 

Neděle 15. 12.

9:45 mše svatá  s promluvou na téma: Jak rozvíjet vztah s Kristem?

 

 

Obnova

Vincentínských lidových misií v Lednici

13. 12. – 15. 12. 2019

 

Pátek 13. 12.

 17:00 začátek obnovy u misijního kříže modlitba za obnovu  a vzývaní Ducha  Svatého 17:10 mše svatá s promluvou na téma: Před čím v živote utíkám?

18:00 Mlčí nebo mluví Bůh?- přednáška – kostel Lednice

 

Sobota 14. 12.

 16:00 svatá zpověď

17:00 mše svatá – Lednice s promluvou: Den, kdy jsem se stal Božím dítětem /během mše obnova křestních slibů/

 

Neděle 15. 12.

11.15  mše svatá s promluvou na téma: Jak rozvíjet vztah s Kristem?

Slavnostní Te Deum a ukončení obnovy

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 ***
 
Termíny příprav na biřmování:   
 
13.09.2019 ...
25.09. nebo 27.09.
9.10. nebo 11.10.
23.10. nebo 25.10.
6.11. nebo 8.11.
20.11. nebo 22.11.
11.12. nebo 13.12.
8.01. nebo 11.01.
22.01. nebo 24.01.