PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců 

 

V neděli 24. září 2017 zazní při bohoslužbách ve farnostech výzva  biskupa

Vojtěcha Cikrleho k podpoře Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.

Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží

a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží

na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary. 

Veškeré informace o fondu PULS  jsou dostupné na internetových stránkách

fond.biskupstvi.cz  nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.