!!! Hledáme průvodce pro turistické prohlídky kostela.!!! 

 

V sobotu 30.května  bude IV. příprava snoubenců.

Setkání proběhne v kostele od 17.45.    

Do konce školního roku rušíme výuku náboženství a Teologickou hodinu.

 Dětí, které letos přistoupí k I.Svatému Příjímání budou mít přípravu v Poštorné ve středu v 16.30 a v Lednici v sobotu v 15.30.

 

Všechny biřmovance zveme na Svatodušní vigilii v sobotu v 19.45.  

 

 

 

 

 Biskup Vojtěch Cikrle uděluje dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Připomínáme o  možnosti  sledování přenosů bohoslužeb v médiích (například Radio Proglas a Televize Noe je vysílají každý den). Biskup vyzývá  každého z nás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. 
 

 

 ***

 
Termíny příprav na biřmování:   
 
 
5.02. nebo 7.02.
4.03. nebo 6.03.
18.03. nebo 20.03.
1.04. nebo 3.04.
22.04. nebo 24.04.