Nedělní Mše sv. dne 28.07.v Poštorné bude v 11.00
 
Pořad bohuslužeb v kostele sv. Václava v Břeclavi najdete zde
 
V době letních prázdnin úřední hodiny budou po večerních Mších sv.
 
 
 
Termíny příprav na biřmování:   
 
13.09.2019 ...