Výuka

Výuka náboženství ve farnosti Břeclav-Poštorná - místní fara

I.-II. třída ZŠ                                                               středa   16.00

II.-IX. třída ZŠ                                                            středa   16.40

 Teologická hodina-katecheze pro dospělé            čtvrtek   po večerní Mši sv.

Teologická hodina pro " vytížené "                           první pátek v měsíci   po večerní Mši sv.

 

Výuka náboženství ve farnosti Lednice na Moravě - budova I. stupně ZŠ

I.-IX. třída                                                                      pátek   14.00