Z historie kostela Navštívení Panny Marie v Poštorné

Základní kámen farního kostela Navštívení Panny Marie v Poštorné byl položen v roce 1895. V 19. století původní starý kostel již nepostačoval, a proto farníci usilovali o zbudování nového chrámu. Panující kníže Jan II. z Lichtenštejna jejich prosby vyslyšel a nákladem 250.000 zlatých nechal postavit nový kostel podle projektu architekta Karla Weinbrennera, který navrhl i veškeré zařízení interiéru kostela a sakristie. Tento lichtenštejnský dvorní architekt je také autorem návrhu kamenného kříže před kostelem z roku 1902. 

Stavbu prováděla vídeňská firma Josefa Schmalzhofera, stavební materiál tvořený dvěma sty druhy cihel, dlaždic a glazované keramické krytiny dodaly místní knížecí keramické závody. Historizující cihlová stavba z režného zdiva s převahou novogotických prvků stojí na volném prostranství. Nad vchodem do kostela se nachází socha Ježíše Krista v nadživotní velikosti, jejímž autorem je Josef Beyer. Presbytář je prolomen čtyřmi okny s vitrážemi zobrazujícími sv. Josefa, P. Marii, sv. Jana Křtitele a sv. Vavřince. Boční oltář P. Marie, Božského srdce a Božího hrobu jsou dílem tyrolského umělce Ferdinanda Stuflersera. Sochy zhotovili neznámí vídeňští sochaři, vitráže jsou dílem mnichovské školy, autorem malířské výzdoby je Josef Beyer.

Dne 3. července 1898 se konalo slavnostní vysvěcení nového chrámu, který je jednou z nejvýznamnějších a nejpozoruhodnějších novogotických staveb u nás. Tuto událost si každoročně připomínáme slavnostní bohoslužbou.
 

Text: PhDr. Miroslav Geršic