• Je první ze sedmi svátostí, které církev slaví. Zároveň je vstupní branou k přijetí dalších svátostí.
  • Ve křtu jsou člověku odpuštěny všechny hříchy, dědičný i osobní.  Stává se údem tajemného těla Kristova - církve. Dostává všechny potřebné dary a milosti k tomu, aby došel plnosti spásy.
  • Pokřtěn může být každý člověk, který doposud nebyl pokřtěn a má víru církve.
  • Pokud se jedná o křest dětí, pak rodiče jsou těmi, od kterých se očekává praktický život ve víře, kterou vyznává církev.

Prakticky:

  • Pokud jste nepokřtěný/á a o křest máte zájem, pak je zapotřebí kontaktovat místního faráře a domluvit si s ním osobní setkání. Příprava na křest dospělého (katechumenát) probíhá v rozsahu přibližně jednoho roku a udílí se zpravidla o velikonocích na Bílou sobotu.
     
  • Pokud chcete nechat pokřtít své dítě, pak je zapotřebí kontaktovat faráře minimálně jeden měsíc před zamýšleným termínem a domluvit si s ním osobní setkání Křest se většinou udílí v neděli při slavení mše svaté nebo po jejím skončení.