Svátostné manželství mohou uzavřít pokřtěný muž a pokřtěná žena, kterým nebrání v přijetí této svátosti žádná kanonická překážka.

Ne každý církevní sňatek je svátostný. Pokřtěný katolík (katolička) může uzavřít nesvátostný sňatek s nepokřtěným partnerem po předchozím dovolení místního ordináře (biskupa).

Obecně tedy platí, že církevní sňatek je možný jen tehdy, je-li minimálně jeden ze snoubenců katolický křesťan.

Církevní sňatek ve farnosti Břeclav-Poštorná je možné uzavřít pouze ve farním kostele Navštívení Panny Marie.

Chcete-li uzavřít v naší farnosti církevní sňatek je zapotřebí:

  • Splňovat výše uvedené podmínky a jeden ze snoubenců by měl bydlet na území naší farnosti.
  • Kontaktovat faráře minimálně šest měsíců před plánovaným termínem sňatku a domluvit si s ním osobní setkání. Zde se dozvíte další podrobnosti. 
  • V následujících šesti setkáních probíhá příprava snoubenců na manželství, kterou s vámi absolvuje místní duchovní nebo jím pověřené osoby.