Rozloučení s blízkým zesnulým je smutnou událostí. Kněz může při pohřbu vnést pozůstalým naději do jejich smutku a bolesti. Modlí se 
a přimlouvá za zemřelého, ale i za ty, které smrt blízkého zasáhla.

Prakticky

Den a čas pohřbu, ale také způsob obřadu (ve mši sv. / bez mše sv. / rozloučení před kremací / pohřeb do země) je třeba domluvit telefonicky s knězem během Vaší návštěvy v kanceláři pohřební služby. Předejdete tak situaci, kdy máte domluvený termín pohřbu 
a místní kněz má již pro tento termín jinou, neodkladnou povinnost.

Chcete, aby za Vaše blízké zesnulé byla slavena mše svatá?

Kontaktujte místního kněze kdykoliv před anebo po mši sv. v sakristii kostela, kde si lze domluvit termín bohoslužby.