Ochrana osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme v souladu s platnou legislativou (EU) 2016/679 – GDPR.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Římskokatolická farnost Břeclav-Poštorná, Hlavní 1, 691 41 Břeclav 4, IČ: 64520269. Jako správce osobních údajů (dále také jen „správce“) v souvislosti s rezervací míst na bohoslužbě.

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail: farnost@postorna.cz.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

K rezervaci stačí zadat jméno a příjmení zájemce o rezervaci.

Odkud správce osobní údaje získává?

S přímým souhlasem přes webový formulář. Veškeré osobní údaje jsou získané s jeho přímým souhlasem a veškeré souhlasy, jsou zpětně doložitelné.

Na co se osobní údaje používají?

Osobní údaje se používají pouze pro založení rezervace na místo na bohoslužbě. Osobní údaje nejsou nikde zveřejněny, nejsou nijak předávány dalším subjektům ani zpracovávány v zahraničí.

Doba archivace

Údaje jsou uchovávány do dne konání bohslužby, pro kterou byly zadány do rezervace. Následující den po datu konání bohoslužby jsou údaje smazány.

Práva poskytovatele osobních údajů

Právo na opravu osobních údajů
Právo na výmaz (právo být zapomenut)
Právo na omezení zpracování
Právo na přenositelnost údajů
Právo vznést námitku
Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí
Právo na přístup ke svým údajům (právo získat od správce OÚ potvrzení o zpracování OÚ, právo získat kopii zpracovávaných OÚ)

Veškeré osobní údaje jsou svědomitě chráněny.