Farnost Poštorná na YouTubne

Živé přenosy z kostela Navštívení Panny Marie v Poštorné

Každou první neděli v měsíci vysíláme mši svatou v 9:45 on-line. 

  

 

Farní odpoledne pro nepříznivé počasí odložíme

 

na 2.října.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Jak pulsujeme