Farnost Poštorná na YouTubne

Živé přenosy z kostela Navštívení Panny Marie v Poštorné

Každou první neděli v měsíci vysíláme mši svatou v 9:45 on-line. 

  

 

 

Do 21.07.2022 úřední hodiny na faře nebudou. 

 

 

 

 

 

PODPOŘTE  HUMANITÁRNÍ POMOC

CHARITA PRO UKRAJINU A PŘISPĚJTE NA ÚČET

č. 55660022/0800, VS 104

 

NABÍDNETE ÚBYTOVÁNÍ 

NA TEL. 516 410 668 nebo 737 234 078

 

Prohlášení České biskupské konference k aktuální situaci na Ukrajině

 

Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují ruskou agresi na Ukrajinu
a vyjadřují svou plnou podporu Ukrajině.

 

Ve spolupráci s Charitou ČR nabízejí humanitární pomoc potřebným a vnitřně vysídleným

na Ukrajině i těm, kteří uprchnou do naší země. Zároveň prosí věřící, aby se zapojili do

konkrétní pomoci případným uprchlíkům.

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

Jak pulsujeme