Živé přenosy z kostela Navštívení Panny Marie v Poštorné

Každou první neděli v měsíci vysíláme mši svatou v 8:30 on-line. 

 

 
 
Farní kavárna Břeclav-Poštorná
 

Jak pulsujeme