Živé přenosy z kostela Navštívení Panny Marie v Poštorné

Každou první neděli v měsíci vysíláme mši svatou v 9:45 on-line. 

 

  

 

 

 

Děkujeme společnosti FOSFA za dar pro farnost 100 000 Kč.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Jak pulsujeme