Farnost Poštorná na YouTubne

Živé přenosy z kostela Navštívení Panny Marie v Poštorné

Mši svatou vysíláme každou první neděli v měsíci v 9:45 hod. 

 


V pátek 24.09.2021 nebudou úřední hodiny.

 

 

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 i ke

změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se budou moci věřící účastnit za  splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy a dezinfekce.

       Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. dubna 2021 se výslovně o bohoslužbách nezmiňuje.

Analogicky se bohoslužeb však může týkat č. 17 tohoto mimořádného opatření, což znamená za podmínek, že každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech rozestupy 2 metry - s výjimkou členů domácnosti - a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce, nebyla stanovena žádná další omezení.

Bylo by vhodné se také ještě v následující týdnech zdržet používání svěcené vody a podávání rukou při pozdravení pokoje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Modlitbu národů proti pandemii

 

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.


Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.


Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.


Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. 


Amen.

 

 

 ***

Vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na Usnesení vlády České republiky biskup Vojtěch Cikrle uděluje až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

 

***

 

 

 

Jak pulsujeme