Živé přenosy z kostela Navštívení Panny Marie v Poštorné

Každou první neděli v měsíci vysíláme mši svatou v 8:30 on-line. 

 

 

  

 

 

 

Chtěl bych oznámit, že od 1. srpna 2023 kromě farnosti Poštorná a Lednice budu administrovat farnost Valtice, Bulhary a Milovice. 

 

Od neděle 6.srpna nedělní Mše sv. v Poštorné budou v 8.30  a v Lednici v 11.20

Úřední hodiny na faře ve Valticích budou ve čtvrtek od 15.15-16.15

 

 

Výuka náboženství dětí z farnosti Břeclav-Poštorná - kontaktuje faráře z Břeclavi  731 428 365 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Jak pulsujeme