Kontakty

Adresa: Římskokatolická farnost Břeclav-Poštorná, Hlavní 1, 691 41 Břeclav 4,
Email: farnost@postorna.cz
IČO: 64520269 Bankovní spojení: 214199625/0300

R.D. Dr  Łukasz Andrzej Szendzielorz, farář
+420 737 039 850

Úřední hodiny:  čtvrtek a pátek 16.30-17.30

                            úterý a středa  po večerní Mši sv.

Kostelnice +420 518 323 131 Varhanice +420 519 333 559
Zapisování úmyslů mší sv.
+420 732 515 797

Prohlídka kostela  a vyhlídka z věže  +420 733 489 446; +420 702 273 743