Opravy kostela

V současné době připravujeme opravu střechy kostela

Kalkulace na opravu střechy kostela včetně podpěrných pilířů byla vyčíslena na 3 250 000 Kč.

První etapa opravy v roce 2021 vychází na 650 tis. Kč.

Spolufinancování z Ministerstva kultury je přislíbeno ve výši 350 tis. Kč.

Pokud byste chtěli finančně podpořit opravu střechy kostela, můžete tak učinit na bankovní účet farnosti: 214199625/0300, variabilní symbol: můžete ponechat prázdný, nebo zadejte IČ, pokud jste firma.

Budete-li si přát vystavit potvrzení pro daňové účely, napište nám, prosím.

Můžete také využít platbu přes QR kód níže. Přednastavenou částku 500 Kč si můžete před odesláním platby změnit.

Děkujeme a těšíme se na setkání v našem chrámu.
 

QR platba - oprava kostela v Poštorné