Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 25.09.2022 do 2.10.2022
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Neděle                         26. neděle v mezidobí
25.09.2022                   9.45 Mše sv.:  Za + Josefa Pochylého, oboje ++ rodiče, manžele Potočníkovy,
                                                             jejich dceru Lidušku a celou živou a + rodinu. 
 
 
Pondělí                      
26.09.2022                  
 
         
Úterý                            Památka sv. Vincence z Paula, kněze
27.09.2022                     
 
 
Středa                         Slavnost sv. Václava, mučedníka, hl. patrona českého národa
28.09.2022                  9.45 Mše sv.:  Za + Václava Ptáčka, za + rodinu a za duše v očistci.
 
                                                                              
Čtvrtek                        Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
29.09.2022                 18.30 Mše sv.:  Za + manžela, oboje ++ rodiče, + zetě a za celou živou a + rodinu.
 
 
Pátek                          Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele Církve
30.09.2022                 18.00 Adorace Nejsvětější Svátosti.
                                   18.30 Mše sv.: Za ++ Ludmilu a Miroslava Holubovy, celou živou a + rodinu,
                                                           za + Věru Kardiánovou, Růženu Veselskou a jejich ++ rodiče.
 
                                                                                  
Sobota                        Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky Církve
1.10.2022                                             
 
                                                                                                                                                                                         
Neděle                        27. neděle v mezidobí
2.10.2022                    9.45 Mše sv.:  Za mír, víru, lásku a naději pro naši Zemi.
 
 
   Farní oznámení
 
Rodiče dětí, které v květnu přistoupily k I. Sv. Přijímání prosím na chvilku do sakristie.
 
 Farní odpoledne pro nepříznivé počasí je odložený na 2.října.
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
     ***
                       
           
 
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
od 25.09.2022 do 2.10.2022
                                                                                                                                                                                         
 Sobota
24.09.2022                    18.00 Mše sv.                                                                                                                                                        
Neděle                         26. neděle v mezidobí
25.09.2022                   11.15 Mše sv.:  Za farníky.
 
 
Pondělí                       
26.09.2022                  
 
                      
Úterý                           Památka sv. Vincence z Paula, kněze
27.09.2022                    
 
 
Středa                         Slavnost sv. Václava, mučedníka, hl. patrona českého národa
28.09.2022                   Mše sv. v Poštorné v 9.45
 
                                                                              
Čtvrtek                        Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
29.09.2022                   
 
 
Pátek                          Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele Církve
30.09.2022                  
 
                                                                                  
Sobota                        Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky Církve
1.10.2022                   
 
                                                                                  
Neděle                        27. neděle v mezidobí
2.10.2022                   11.15 Mše sv.:  Za + Emilii Jančálkovou.
 
 
Farní oznámení
 
 V pátek v 13.15 v kostele bude náboženství.
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
     ***
 
 
Duchovní správce: Břeclav- Poštorná - R.D. Łukasz Szendzielorz, mobil 737 039 850 www.farnost.postorna.cz