Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
                        od 4.06.2023 do 11.06.2023                            
                                                                                                                                                                                         
Neděle              Slavnost Nejsvětější Trojice
4.06.2023          9.45 Mše sv.:  Za Josefa Vlašice a jeho tři sestry, za Annu a Martina Grbavčicovy
                                                    a oboje ++ rodiče a za duše v očistci.  
 
 
Pondělí             Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
5.06.2023         8.00 Mše sv.: Za ++ rodiče.
 
 
Úterý                
6.06.2023        15.00 Poslední rozloučení s + Josefem Vaculíkem.
                        18.30 Mše sv.: Za farníky.
 
                                                                                                                                                                     
Středa                 
7.06.2023        18.30 Mše sv.:  Za rodin: Valouškovu, Jankovičovu, Mužikovu, Piharovu.
 
 
Čtvrtek           
8.06.2023       18.30 Mše sv.: Za + Josefa Holobrádka , ++ rodiče, + Karla Tischlera a Marii
                                               a Antonína Nuzíkovy.
 
 
Pátek                          
9.06.2023       18.00 Adorace Nejsvětější Svátosti.
                       18.30 Mše sv.: Za rodiny: Tučkovu, Tihelkovu, Vlašicovu a Vorličkovu.
                                  
 
Sobota            
10.06.2023      
                                                                                                                                                      
Neděle             Slavnost  Těla a Krve Páně  
11.06.2023       10.00 Mše sv. v kostelní zahradě: Za farníky.        
 
 
                         
   Farní oznámení
 
***
Ve středu v 16.00 bude náboženství.
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
     ***
 Minulou neděli ve sbírce  na charitativní účely jste darovali 10400 Kč. Děkujeme.
 
 
  
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
od 4.06.2023 do 11.06.2023
                
                                                                                                                                                                                        
Neděle             Slavnost Nejsvětější Trojice
4.06.202           11.15 Mše sv.:Za dar zdraví pro celou rodinu.
 
 
Pondělí             Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
5.06.2023        
 
 
Úterý                
6.06.2023         
 
                                                                                                                                                                     
Středa                                       
7.06.2023          
 
 
Čtvrtek           
8.06.2023        
 
 
Pátek                                       
9.06.2023                                           
                                  
 
Sobota              
10.06.2023       17.00 Mši sv.: Za + Andělu Kučerovou a za rodiny: Mrázovu a Doležalovu.  
                                                                                                                                                                
           
Neděle              Slavnost  Těla a Krve Páně  
11.06.202          8.00   Mše sv.:Za farníky.
 
 
 
Farní oznámení
 
 
***
V pátek ve 13.15 bude náboženství.
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
 ***
   Minulou neděli ve sbírce  na charitativní účely jste darovali 7500 Kč. Děkujeme.