Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 15.05.2022 do 22.05.2022
 
 
Neděle                         V. Velikonoční neděle – První Svaté Přijímání
15.05.2022                   9.30 Mše sv.: Za děti, které poprvé přistoupí k Eucharistii a za jejich rodiče,
                                                            kmotry a sourozence.
 
 
Pondělí                        Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hl. patrona Čech
16.05.2022                  18.30 Mše sv.: volný úmysl………………………………………………………………..
 
                      
Úterý                             
17.05.2022                    8.00 Mše sv.:  Za farníky.
 
 
Středa                                              
18.05.2022                  18.30 Mše sv.: volný úmysl………………………………………………………………..
                                                                               
Čtvrtek
19.05.2022                  18.30 Mše sv.: Za sílu a důvěru v Boží pomoc a ochranu a na poděkování všem,
                                                             kteří nám v našich těžkostech pomáhají.
 
Pátek                           Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze  
20.05.2022                   18.00 Májová pobožnost.
                                    18.30 Mše sv.: Za + bratra, ++ rodiče a za celou + rodinu.
                                                                                  
 
Sobota                       Svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Petra a Pavla v Brně
21.05.2022                   
                                                
                                                                      
                                                                                                                                                                
Neděle                         VI. Velikonoční neděle
22.05.2022                   9.45 Mše sv.: Za + Růženu Matůškovou a celou živou a + rodinu.
 
 
   Farní oznámení
 
***
Ve středu v 16.00 bude náboženství.
***
Ve čtvrtek po Mši sv. bude Teologická hodina.
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
     ***
                                                          
 
 
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
od 15.05.2022 do 22.05.2022
               
                                                                                                                                                                                         
Neděle                         V. Velikonoční neděle
15.05.2022                   11.15 Mše sv.: Za + Marii Janíčkovou, za celou živou a + rodinu.
 
Pondělí                          Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hl. patrona Čech
16.05.2022                              
                      
Úterý                           
17.05.2022       
 
Středa              
18.05.2022                             
                                                                               
Čtvrtek
19.05.2022                             
 
Pátek                             Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 
20.05.2022                              
                                                                                  
  
Sobota                         Svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Petra a Pavla v Brně
21.05.2022                  16.30 Májová pobožnost.
                                    17.00 Mše sv.:  Za + manželku Alexandru a za duše v očistci.
                                                
                                                                      
                                                                                                                                                                
Neděle                         VI. Velikonoční neděle
22.05.2022                   11.15 Mše sv.: Za ++ rodiče Dobrovolných, ++ Marii a Josefa Kunických a syna                                                                     Josefa.
 
 
Farní oznámení
 
***
V pátek ve 13.15 bude náboženství.
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.