Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 26.06.2022 do 3.07.2022
 
                                                                                                                                                                
Neděle                         13. neděle v mezidobí
26.06.2022                   9.45 Mše sv. : Za + Josefa Vlašice, jeho tři ++ sestry, Annu a Martina Grbavčicovy
                                     a za celou živou a + rodinu.
 
 
Pondělí                      
27.06.2022                  
 
                      
Úterý                            Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
28.06.2022                  15.30 Pohřební Mše sv.: Za + Jaroslava Bartoše.
 
 
Středa                         Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hl. patronů brněnské diecéze                 
29.06.2022                  8.00 Mše sv.: Za celou diecézi a za farnost.  
 
                                                                               
Čtvrtek                       
30.06.2022                  18.30 Mše sv.: …volný úmysl……………………………………………………………
 
 
Pátek                           První pátek v měsíci
1.07.2022                    18.00 Adorace Nejsvětější Svátosti.
                                    18.30 Mše sv.: Za + Karla Seitla.
                                                                                  
 
Sobota                       
2.07.2022                   
                                                                                   
                                                                      
                                                                                                                                                                
Neděle                         Výročí Posvěcení kostela – Hodky
3.07.2022                     9.45 Mše sv. : Za chasu a Koňare.
 
 
   Farní oznámení
 
***
V pátek od 8.30 bude návštěva nemocných.
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
     ***
V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 při pontifikální bohoslužbě v 16.00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul  kanonicky převezme  vedení diecéze. Emeritní biskup a apoštolský administrátor sede vacante Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet let ve službě diecézního biskupa.
Všichni jste na tuto bohoslužbu srdečně  zváni. Ti, kteří nemohou přijet osobně, mohou využít přímého přenosu v televizi Noe nebo v Radiu Proglas.
 
                                                          
 
 
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
od 26.06.2022 do 3.07.2022
               
 
 
 
 
 
 
Sobota
25.06.2022                   Mše sv. nebude.                                                                                                                                             
Neděle                         13. neděle v mezidobí
26.06.2022                   11.15 Mše sv.: Za ++ Marii a Karla Peškovy a za celou živou a + rodinu.
 
 
Pondělí                      
27.06.2022                              
                      
Úterý                            Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
28.06.2022       
 
Středa                         Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hl. patronů brněnské diecéze       
29.06.2022                             
                                                                               
Čtvrtek                       
30.06.2022                             
 
Pátek                             První pátek v měsíci
1.07.2022                                
                                                                                  
 
Sobota                        Den modliteb za AKS v Olomouci a adorační den farnosti
2.07.2022                   16.30 Adorace Nejsvětější Svátosti.
                                  18.00 Mše sv.: Za bohoslovce a nová kněžská povolání.
                                                
                                                                      
                                                                                                                                                                
Neděle                         14. neděle v mezidobí
3.07.2022                     11.15 Mše sv.: Za farníky.
 
 
Farní oznámení
 
***
V pátek od 8.30 bude návštěva nemocných.
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
     ***
V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 při pontifikální bohoslužbě v 16.00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul  kanonicky převezme  vedení diecéze. Emeritní biskup a apoštolský administrátor sede vacante Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet let ve službě diecézního biskupa.
Všichni jste na tuto bohoslužbu srdečně  zváni. Ti, kteří nemohou přijet osobně, mohou využít přímého přenosu v televizi Noe nebo v Radiu Proglas.