Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
                                      od 26.11.2023 do 3.12.2023                            
                                                                                                                                                                                         
Neděle                Slavnost Ježíše Krista Krále 
26.11.2023          8.30 Mše sv.: Za farníky.
 
 
Pondělí           
27.11.2023      
 
 
Úterý                 
28.11.2023         18.30 Mše sv.: Na dobrý úmysl dárce.
 
                                                                                                                                                                     
Středa                Červená středa - Den pronásledovaných pro víru
29.11.2023         18.00 Koncert klasické hudby.
 
 
Čtvrtek               Svátek sv. Ondřeje, apoštola
30.11.2023         
 
 
Pátek                 První pátek v měsíci
1.12.2023          18.00 – 18.30 Adorace
                          18.30 Mše sv.: Za kněze a nová kněžská povolání.    
 
                                  
Sobota            
2.12.2023          19.00 Adventní vigilie / modlitba breviáře/
 
                   
                                                                                                                                   
                           I. Neděle adventní 
3.12.2023           8.30 Mše sv.: Za rodinu Loučkovu.
                      
 
 
                         
   Farní oznámení
 
Ve středu v 18.00 bude koncert klasické hudby. Vystoupí chorvatský soubor AVAPA.
***
V pátek od 8.30 bude návštěva nemocných.
***
Za týden začíná doba adventní. Adventní věnce budeme žehnat při Mši sv.
***
Za týden po nedělní Mši sv. bude setkání dětí se sv. Mikulášem.
***
          Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti. Děkujeme za všechny finanční dary. Děkujeme také za sbírku na katolické media 7900 Kč.
***
 
 
 
 
 
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
od 26.11.2023 do 3.12.2023
 
                                                                                                                                                       
Neděle                Slavnost Ježíše Krista Krále 
26.11.2023          11.20 Mše sv.: Za + Jana Osíčku a + Marii Novotnou.
           
 
Pondělí           
27.11.2023      
 
Úterý                
28.11.2023          
                                                                                                                                                                     
Středa                 Červená středa - Den pronásledovaných pro víru
29.11.2023      
 
Čtvrtek                Svátek sv. Ondřeje, apoštola
30.11.2023    
  
 
Pátek                  První pátek v měsíci
1.12.2023                    
                                  
 
Sobota            
2.12.2023           16.00 Mše sv.:
                                                                                                                                                                
           
Neděle               I. Neděle adventní 
3.12.2023          11.20 Mše sv.: Za farníky.
                     
 
Farní oznámení
 
V pátek ve 13.30 bude náboženství.
***
V pátek bude návštěva nemocných.
***
Za týden začíná doba adventní. Adventní věnce budeme žehnat při Mši sv.
***
Za týden po nedělní Mši sv. bude setkání dětí se sv. Mikulášem.
***
          Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti. Děkujeme za všechny finanční dary. Děkujeme také za sbírku na katolické media 4100 Kč.
***
Ve středu v 18.00 v kostele v Poštorné  bude koncert klasické hudby. Vystoupí chorvatský soubor AVAPA.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Valtice a Bulhary 
od 26.11.2023 do 3.12.2023
 
 
                                                                                                                 
Neděle             Slavnost Ježíše Krista Krále 
26.11.2023       Bulhary 9.00 Mše sv.:
                         Hlohovec 9.00 Mše sv.:
                         Valtice 10.00 Mše sv.: Za rodinu Hubáčkovu, Annu Kunešovou, Annu Němečkovou
                                                             a Gofrojovou.
 
 
Pondělí           
27.11.2023       Valtice, farní kostel 16.00 Mše sv.:
 
 
Úterý                
28.11.2023         Valtice, klášterní kostel  8.00 Mše sv.:
                         
                                                                                                                                                                     
Středa             Červená středa - Den pronásledovaných pro víru
 29.11.2023     Valtice, farní kostel8.00 Mše sv.
                        Valtice, farní kostel18.00 Mše sv.:  
 
Čtvrtek            Svátek sv. Ondřeje, apoštola
30.11.2023       Hlohovec 17.00 Mše sv.:
                         Valtice, farní kostel  16.00 Mše sv.:
 
                                                 
Pátek                První pátek v měsíci
1.12.2023          Valtice, klášterní kostel  15.00 Adorace
                                                                   16.00 Mše sv.:
                                                                       
Sobota              
2.12.2023         Valtice, farní kostel 8.00 Mše sv.:
                        
                                                                                                                                                                                
Neděle              I. Neděle adventní 
3.12.2023          Bulhary 9.00 Mše sv.:
                          Hlohovec 9.00 Mše sv.:
                          Valtice, klášterní kostel 10.00 Mše sv.: Za Lubomíra Jankoviče a za živou a + rodinu.
 
Farní oznámení
 
                ***
Náboženství ve Valticích bude ve středu v 13.30 a v Hlohovci ve čtvrtek ve 13.30.
***
Za týden začíná doba adventní. Adventní věnce budeme žehnat při Mši sv.
***
Od neděle 3.prosince všechny bohoslužby budou v klášterním kostele sv. Augustina.
***
Za týden po nedělní Mši sv. ve Valticích bude setkání dětí z Valtic, Hlohovce a Úval se sv. Mikulášem.
***
          Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti. Děkujeme za všechny finanční dary.
Děkujeme také za sbírku na katolické media 10400 Kč. Za Valtice  7500Kč,  za Hlohovec 2900 Kč.
***
Mše sv. v Úvalech bude 10.12.2023 v 17.00 a po Mši bude adventní koncert.
***
Ve středu v 18.00 v kostele v Poštorné  bude koncert klasické hudby. Vystoupí chorvatský soubor AVAPA.