Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 19.03.2023 do 26.03.2023
                                                          
                                                                                                                                                                                         
Neděle                  IV. Neděle postní -   Laetare
19.03.2023            9.45 Mše sv.: Za nemocné.
 
 
Pondělí                Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie                      
20.03.2023            8.00 Mše sv.: Za farníky.  
 
 
Úterý                  
21.03.2023            18.20 Mše sv.: …volný úmysl……………………………………………………………..
                                                                      
                                                                                             
Středa                
22.03.2023            18.20 Mše sv.: Za rodinu Tihelkovu a Košťálovu.
 
 
Čtvrtek                
23.03.2023            18.20 Mše sv.: Za rodinu Bergauerovu, Helešicovu a za duše v očistci.
                         
 
Pátek                   
24.03.2023             17.45 Křížová cesta a Mše sv.: Za + Milana Strbáčka, oboje ++ rodiče
                                                                                  a za živou rodinu.
                                    
 
Sobota                  Slavnost Zvěstování Páně
25.03.2023            8.00 Mše sv.: Za farníky.
 
                                                                                                                                                                                         
Neděle                  V. Neděle postní - Judica 
26.03.2023            9.45 Mše sv.: Za + Olgu Smičkovou  a celou živou a zemřelou rodinu.
                         
                         
   Farní oznámení
 
Ve středu v 16.00 bude náboženství.
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
***
Za týden o víkendu bude změna času na letní.
***
Příští neděli 26. 03.2023 zveme všechny na Večer chval do kostela v Břeclavi. Modlitbu chval povede kapela ALIVE. Začátek je v 17.00 .
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
od 19.03.2023 do 26.03.2023
               
                                                                                                                                                                                         
                         
Neděle                   IV. Neděle postní -   Laetare
19.03.2023            11.15 Mše sv.: Za + manžela, dvoje ++ rodiče a ++ sourozence.
 
 
Pondělí                 Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie                                   
20.03.2023         
 
 
Úterý                  
21.03.2023         
 
                                                                                                                                                                     
Středa                
22.03.2023        
 
 
Čtvrtek                
23.03.2023           
 
                         
Pátek                   
24.03.2023        
 
                                    
Sobota                Slavnost Zvěstování Páně  
25.03.2023          16.45 Křížová cesta a Mše sv.: Za živou a + rodinu Klimovičovu a za ++ rodiče
                                                                                a prarodiče.
 
                                                                                                                                                                                         
Neděle                V. Neděle postní - Judica  
26.03.2023          11.15 Mše sv.: Za farníky.
 
 
             
Farní oznámení
 
V pátek ve 13.15 bude náboženství.
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
***
Za týden o víkendu bude změna času na letní.
***
Příští neděli 26. 03.2023 zveme všechny na Večer chval do kostela v Břeclavi. Modlitbu chval povede kapela ALIVE. Začátek je v 17.00 .