Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 23.01.2022 do 30.01.2022
                                                          
                                                                                                                                                                 
Neděle                3.neděle v mezidobí - Den  Bible
23.01.2022          9.45 Mše sv.: Za + Josefa Gajdoše a celou živou a + rodinu.                      
 
                                                                                                                                        
Pondělí                Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele Církve
24.01.2022      
 
 
Úterý                   Svátek Obrácení sv.Pavla, apoštola
25.01.2022        
                         
                                                                                                                                                                    
Středa                Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
26.01.2022         18.00 Mše sv. :   Na dobrý úmysl dárce.
           
 
                      
Čtvrtek              
27.01.2022         18.00 Mše sv.: Na dobrý úmysl dárce.
                         
 
Pátek                  Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele Církve
28.01.2022         17.30 – 18.00 Adorace Nejsvětější Svátosti
                           18.00  Mše sv.: …volný úmysl………………………………………………………………..
                         
 
 
Sobota            
29.01.2022           
                          
 
                                                                                                                                                                 
Neděle                4.neděle v mezidobí  
30.01.2022          9.45 Mše sv.: Na poděkování našim rodičům, kmotrům, katechetům, učitelům a všem,
                                                    kteří nás přivedli na cest k Bohu.
 
 
   Farní oznámení
 
***
V středu v 16.00 bude náboženství
***
Ve čtvrtek bude Teologická hodina.
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
***
Dnešní  sbírka bude věnovaná pro Biblické dílo.
 
 
 
 
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
23.01.2022 do 30.01.2022
 
               
Neděle                3. Neděle v mezidobí - Den Bible
23.01.2022         11.15 Mše sv.: Na dobrý úmysl dárce a za duše v očistci.
       
 
Pondělí               Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele Církve
24.01.2022        
 
 
Úterý                  Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
25.01.2022       
 
                                                                                                                                                                    
Středa                Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
26.01.2022      
 
                      
Čtvrtek              
27.01.2022                      
 
 
 
Pátek                  Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele Církve
28.01.2022       
                         
    
 
Sobota            
29.01.2022          17.00  Mše sv.:  Za ++ Ludmilu a Františka Piškulovy a + syna Libora.
                         
                                                                                                                                                                 
Neděle                4. Neděle v mezidobí  
30.01.2022         11.15 Mše sv.: Za farníky.
                         
 
             
Farní oznámení
 
***
V pátek ve 13.15 bude náboženství.
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
***
Dnešní  sbírka bude věnovaná pro Biblické dílo.