Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 29.01.2023 do 5.02.2023
                       
                                   
Neděle                IV. neděle v mezidobí
29.01.2023          9.45 Mše sv.: Na úmysl dárce.
 
 
Pondělí                                                  
30.01.2023            
 
 
Úterý                   Památka sv. Jana Boska, kněze
31.01.2023            
 
                                                                                                                                                                     
Středa                 
1.02.2023           17.30 Mše sv.: …volný úmysl………………………………………………………………….
 
 
Čtvrtek                Svátek Uvedení Páně do chrámu
2.02.2023           17.30 Mše sv.: Za kněze, řeholníky a řeholnice a za  nová duchovní povolání.
 
                         
Pátek                  Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
                           První pátek v měsíci
3.02.2023           17.00 – 17.30 Adorace Nejsvětější Svátosti.
                           17.30 Mše sv.: Za děti.
                         
 
Sobota               
4.02.2023          
 
                                                                                                                                                                                         
Neděle                V. neděle v mezidobí
5.02.2023            9.45 Mše sv.: Za ++ Růženu a Františka Matůškovy a celou živou a + rodinu.
 
                         
                         
   Farní oznámení
 
 
***
Ve středu v 16.00 bude náboženství.
***
Ve čtvrtek a v pátek bude teologická hodina
***
V pátek od 8.30 bude návštěva nemocných.
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
***
Ve čtvrtek nebudou úřední hodiny.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
od 29.01.2023 do 5.02.2023
               
 
                                                                                                                                                                                         
Neděle                 IV. neděle v mezidobí
29.01.2023           11.15 Mše sv.: Za farníky.
 
 
Pondělí             
30.01.2023                   
 
 
Úterý                   Památka sv. Jana Boska, kněze
31.01.2023         
 
                                                                                                                                                                    
Středa                  
1.02.2023        
 
                      
Čtvrtek                Svátek Uvedení Páně do chrámu
2.02.2023           16.00 Mše sv.: Za lékaře.  
 
 
Pátek                   Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
                            První pátek v měsíci
3.02.2023           
                         
      
Sobota                 
4.02.2023            16.00 Mše sv.: Za farníky.
                         
                                                                                                                                                                 
Neděle                V. neděle v mezidobí
5.02.2023            11.15 Mše sv.:  Za + tatínka Stanislava k nedožitým 100. letem a za celou živou
                                                     a + rodinu Strakovu.  
 
             
 
Farní oznámení
 
V pátek náboženství nebude.
***
V pátek od 8.30 bude návštěva nemocných.
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
***
Ve čtvrtek nebudou úřední hodiny.