Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
od 9.05.2021 do 16.05.2021
                                                                                         
 
Neděle             6. Neděle velikonoční
9.05.2021         9.45  Mše sv. / on-line/: Za ++ rodiče Bartošovy a za celou živou a + rodinu.
 
 
Pondělí           
10.05.2021       
 
 
Úterý              
11.05.2021        18.30 Mše sv.:  Za farníky.
                       
             
Středa 
12.05.2021        18.00 Modlitby za úrodu u misijního kříže.
                          18.30 Mše sv. :  Za požehnání lidské práci a za úrodu.
 
Čtvrtek              Památka Panny Marie Fatimské
13.05.2021       18.30 Mše sv.:  Na dobrý úmysl dárce.
                                                                                                                     
 
Pátek                 Svátek sv. Matěje, apoštola  
14.05.2021        18.00 Májová pobožnost  
                          18.30 Mše sv.:  Za + bratra a ++rodiče Kučerovy.
 
Sobota            
15.05.2021       
           
 
Neděle             Slavnost Nanebevstoupení Páně
16.05.2021        9.45  Mše sv. / on-line/: Za ++ Žofii a Jana Fabičovicovy, dvoje ++ rodiče a duše v očistci.  
                       
 
 
   Farní oznámení
 
 
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti. Děkuji za úklid fary.
***
 
 
  
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
Od 9.05.2021 do 16.05.2021
                 
                                                                                                                                                                                        
Neděle             6. Neděle velikonoční
9.05.2021         11.15 Mše sv.: Za farníky.
 
Pondělí             Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů   
10.05.2021       
 
Úterý                                      
11.05.2021         
                         
 
Středa 
12.05.2021           
 
Čtvrtek             Památka Panny Marie Fatimské
13.05.2021       
                                                                                                                     
 
Pátek              Svátek sv. Matěje, apoštola  
14.05.2021       
 
 
Sobota              
15.05.2021        17.00  Mše sv.:  Za farníky.  
           
 
Neděle             Slavnost Nanebevstoupení Páně
16.05.2021          11.15 Mše sv.: Za + Marii Janíčkovou.
                         
 
                                            
Farní oznámení
                                                                                         
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
***