Pořad bohoslužeb pro farnost Břeclav-Poštorná
                                od 24.09.2023 do 1.10.2023                            
                                                                                                                                                                                         
Neděle              25. neděle v mezidobí
24.09.2023        8.30 Mše sv.: Za Josefa Pochylého, oboje ++ rodiče, + rodinu a za rodinu Potočníkovu
                                                a jejich + dceru Lidušku a za duše v očistci.
 
 
Pondělí           
25.09.2023      
 
 
Úterý                
26.09.2023       15.00 Pohřební Mše sv.: Za + Jana Valuška.
                         18.30 Mše sv.: Za + Václava Novotného a duše v očistci.
 
 
                                                                                                                                                                     
Středa               Památka sv. Vincence z Paula, kněze
27.09.2023         
 
 
Čtvrtek             Slavnost sv. Václava, mučedníka, hl. patrona českého národa
28.09.2023       8.30 Mše sv.: Za ++ Františku a Václava Ptáčkovy, celou živou a + rodinu
                                               a za duše v očistci.
 
 
Pátek                 Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
29.09.2023        18.00 Adorace
                          18.30 Mše sv.: Za ++ manžela, zetě, oboje rodiče a celou živou a + rodinu.
                                  
 
Sobota              Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele Církve
30.09.2023      
                                                                                                                                                      
Neděle              26. neděle v mezidobí
1.10.2023          8.30 Mše sv.: Za ++ Růženu a Františka Matůškovy a + dceru Alenu.
 
 
                         
   Farní oznámení
 
V sakristii je možné si vyzvednout přihlášky do výuky náboženství.
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti. Děkuji také za všechny finanční dary.
***
Hodové Mše sv. budou v 9.00.

 
 
 
 
 
 
Pořad bohoslužeb pro farnost Lednice na Moravě
od 24.09.2023 do 1.10.2023
               
                                                                                                                                                                       
Sobota
23.09.2023           17.00 Mše sv.:
 
                  
Neděle                25. neděle v mezidobí
24.09.2023         11.20 Mše sv.: Za farníky.
 
Pondělí           
25.09.2023      
 
 
Úterý                
26.09.2023          
 
                                                                                                                                                                     
Středa                 Památka sv. Vincence z Paula, kněze
27.09.2023      
 
 
Čtvrtek               Slavnost sv. Václava, mučedníka, hl. patrona českého národa
28.09.2023          Mše sv. bude v Hlohovci v 11.00
 
 
Pátek                  Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
29.09.2023                                         
                                  
 
Sobota               Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele Církve
30.09.2023        17.00 Mše sv.: Za + Františka Janíčka.
                                                                                                                                                                
           
Neděle              26. neděle v mezidobí
1.10.2023          11.20 Mše sv.: Za + Emilii Jančálkovou.  
 
 
 
Farní oznámení
 
V sakristii je možné si vyzvednout přihlášky do výuky náboženství.
Výuka začne v pátek 6.10. ve 13.30 v staré budově ZŠ.
 ***
                              Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti. Děkuji také za všechny finanční dary.
***
 
 
 
 
Pořád bohoslužeb pro farnost Valtice, Bulhary a Milovice
od 24.09.2023 do 1.10.2023
 
                                                                                                                                                          
                              
           
Neděle              25. neděle v mezidobí
24.09.2023        Bulhary 9.00 Mše sv.: 
                          Hlohovec 9.00 Mše sv.:
                          Valtice 10.00 Mše sv.: Za Marii Novotnou a za živou a + rodinu.
 
 
Pondělí           
25.09.2023       Valtice, farní kostel 17.00 Mše sv.:
 
 
Úterý                 
26.09.2023       Valtice, farní kostel 7.00 Mše sv.: Za + Václava Novotného a duše v očistci.
 
                         
                                                                                                                                                                     
Středa               Památka sv. Vincence z Paula, kněze
27.09.2023       Valtice, farní kostel 7.00 Mše sv.:
                         Valtice, farní kostel 18.00 Mše sv.: Na dobrý úmysl dárce.
 
 
Čtvrtek             Slavnost sv. Václava, mučedníka, hl. patrona českého národa
28.09.2023       Valtice, farní kostel  10.00 Mše sv.: Za + P. Václava Procházku, rodiče a bratra.
                         Hlohovec 11.00 Mše sv.:
                         
 
Pátek                 Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
29.09.2023        Hlohovec, 15.30 Poslední rozloučení s + Martou Krýsovou.
                          Valtice, farní kostel 16.00 Adorace
                                                         17.00 Mše sv.:
 
                                                                      
Sobota               Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele Církve
30.09.2023        Valtice, farní kostel 7.00 Mše sv.:
                         
                                                                                                                                                                            
           
Neděle             26. neděle v mezidobí
1.10.2023         Bulhary 9.00 Mše sv.:  
                         Hlohovec 9.00 Mše sv.:
                         Valtice 10.00 Mše sv.: Za Anežku a Jana Zlomkovy.
                         Úvaly 17.00 Mše sv.:
 
 
Farní oznámení
 
V sakristii je možné si vyzvednout přihlášky do výuky náboženství.
Výuka začne ve Valticích ve středu 4.10. ve 14.30 v budově ZŠ.
A v Hlohovci ve čtvrtek 5.10. ve 13.30, také ve škole.
***
                              Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti. Děkuji také za všechny finanční dary.
 
 
Duchovní správce: Břeclav- Poštorná - R.D. Łukasz Szendzielorz, mobil 737 039 850 www.farnost.postorna.cz