Úklid kostela a provoz farní kavárny

V úklidu kostela se pravidelně střídají 4 skupinky. Nedělní farní kavárnu si bere na starost vždy jiná skupinka dobrovolníků.

Chcete se podílet se na úklidu kostela nebo na provozu farní kavárny? Přihlásit se můžete v sakristii nebo se zastavte po nedělní mši na kafe na faru.

.