Výkaz o hospodaření

Přehled financování farnosti Břeclav - Poštorná za rok 2021