Výkaz o hospodaření

Výkaz o hospodaření farnosti Břeclav-Poštorná